Aalburg (Noord-Brabant)

Plaatsen > Aalburg

Waar de rivier de Maas zich splitst in Maas en Bergsche Maas ligt Aalburg. Aalburg is gelegen in de provincie Noord-Brabant, in het Land van Heusden en Altena en bestaat uit 7 kerkdorpen. De kerkdorpen die onder de gemeente Aalburg vallen hebben allemaal een rijke geschiedenis achter de rug.  Van deze gemeente maken talrijke kernen deel uit. (Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen en Wijk en Aalburg).

Verstild landschap, dijken en waterlopen bepalen in belangrijke mate de aanblik van deze bij uitstek agrarische samenleving.

Heel de gemeente Aalburg, met uitzondering van het buurtschap De Hill, maakt deel uit van het historische Land van Heusden. Een mooie grensaanduiding bevindt zich op de grens van deze gemeente met die van Woudrichem aan de Maasdijk tussen de dorpen Veen en Andel, de banpalen van de oude waterschappen De Hoge Maasdijk van Stad en Land van Heusden en het Oudland van Altena. Over de Zoutendijk loopt deze grens verder in de richting van Babyloniënbroek en Eethen en Meeuwen. Idyllisch liggen de andere kernen verspreid. Wijk en Aalburg, Genderen, Veen en De Hill. Soms lijkt het of de tijd hier stil is blijven staan, maar die schijn bedriegt.

Geschiedenis
De oudste vermeldingen van de plaatsen in de gemeente Aalburg zijn al verschillende keren in kaart gebracht. Oude middeleeuwse oorkonden en kronieken, maar ook cijnslijsten, vooral voorkomende in archieven van kloosters en kapittels, geven fragmentarische informatie. Bij enkele oude dateringen zijn beslist vraagtekens te plaatsen. De dorpen Eethen en Meeuwen bijten met de vermeldingen Atina en Medua uit 850 de spits af, gevolgd door Alburch in 889. Genderen komt laat in de 11e eeuw voor. Gerardus de Veno in 1108 is de oudst bekende vermelding van Veen en “Villa que vocatur Babilonia” in 1131 slaat op Babyloniënbroek. Wijk staat in 1135 voor het eerst in de boeken, Drongelen in 1270 en de Hill tenslotte in 1501.

Aalburg kan bogen op een rijke geschiedenis. Archeologische onderzoeken wijzen op een zeer hoge ouderdom. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende vindplaatsen is De Hoge Woerd in Genderen, alwaar de Heusdense predikant Carel Willem Pape als eerste onderzoek heeft gedaan in de eerste helft van de 19e eeuw. Het zou hier gaan om een romeins-bataafse begraafplaats en de beschrijvingen van de scherven duiden inderdaad in deze richting.

Talrijk zijn de vondsten vanaf de prehistorie tot de late Middeleeuwen. Zonder uitputtend te willen zijn, er zijn prehistorische vondsten gedaan op de Biesheuvel in Eethen, de Dode Steeg, Het Geer en d’Ulven in Genderen, in Hagoort en in Wijk. Romeinse vondsten in het Dorpsbos, de Dode Steeg, Poortkamp, Polstraat, Kraaijeveld, de Spij, Stenen Kamer en Armenland in Aalburg.

In het dorp Drongelen eveneens. De Spie in Eethen, maar ook het dorp zelf wordt als vindplaats van Romeins materiaal vermeld. Genderen scoort ook hoog met vele vindplaatsen, nauwkeurig in kaart gebracht door vele onderzoekers, kortom dit land van oeverwallen en stroomruggen is vanouds een aantrekkelijke plaats voor de mens om er te wonen, te leven en te werken.

Aalburgse kerkje In de nabijheid van Aalburg wordt in de Maas een vikingzwaard opgebaggerd en de plaats die tot grote verbeelding spreekt is nog altijd de omgeving van het kleine Aalburgse kerkje. De overlevering heeft het nog steeds over een heidense tempel. Deze zou de oorsprong zijn van de kerk. Al in het midden van de 17e eeuw schrijven geschiedschrijvers hierover en verwijzen daarbij steevast naar de oude traditie.

De restauratie van de kerk – in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen – biedt mogelijkheden tot archeologisch onderzoek. Niets heeft gewezen op de hierboven aangegeven tempel. Wel werden de grondvesten aangetroffen van een tufstenen kerkje op basalten funderingen. Mergelkalk vermengd met romeins dakpanpuin vormt de mortel en van dit romeins dakpuin vertoont één van de fragmenten het stempel LEGIMANT, hetgeen duidt op het eerste legioen van Minervus Antonius (212-222 n. Chr.). Voor Aalburg is deze kerk de kern van haar geschiedenis.

Vakantiehuizen en vakantie appartementen in Aalburg en omgeving.
In Aalburg en omgeving is tot in de kleinste plaats voor uw vakantie onderdak bij particulieren of in hotels te vinden. Overal in Aalburg en omgeving worden vakantiewoningen, hotels en appartementen aangeboden.

Door te klikken in het menu bovenaan de pagina op “Camping”, “Hotels” of “Vakantiehuizen” krijgt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u eventueel rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *