Almere (Fl)

Plaatsen > Almere (Fl)

De gemeente Almere ligt in de provincie Flevoland. Inwoneraantal: 177.610; Oppervlakte: 179,21 km²; Wateroppervlakte: 46,95 km².

De gemeente Almere kent de woonkernen:

  • Almere Buiten, 
  • Almere Haven, 
  • Almere Poort, 
  • Almere Stad

Tegenwoordig zijn de Oostvaardersplassen een broedgebied voor veel vogels. Er komen meer dan 200 soorten voor. Vooral bekend zijn de bruine en blauwe kiekendief, het symbool van Flevoland. Er is een grote aalscholverkolonie en ’s winters zijn er visarenden en zelfs zeearenden.

De plassen worden zoveel mogelijk met rust gelaten. Alleen het waterpeil wordt door mensen gereguleerd. Verder zijn er runderen, Konikpaarden en edelherten uitgezet om te voorkomen dat het droge deel dichtgroeit. Door de verdere afwezigheid van menselijke sporen lijkt het landschap duizenden jaren oud. Het is moeilijk voor te stellen dat dit mekka voor vogelaars nog maar enkele decennia geleden bij toeval is ontstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *