IJmuiden

Plaatsen > IJmuiden

De oorsprong van IJmuiden ligt in 1876 toen het Noordzeekanaal werd opengesteld. Het IJ en het Wijkermeer werden hiervoor ingepolderd. Veel kanaalwerkers bleven hier wonen en vormden de eerste bewoners. De nieuwe vestiging werd door Koning Willem III, IJmuiden gedoopt -monding van het IJ-. De plaats ontwikkelde zich snel door de visserij en scheepvaart.

IJmuiden groeide uit tot de belangrijkste aanvoerhaven van zeevis in ons land, een positie die tot op de dag van vandaag wordt vervuld. De pieren vormen voor zowel de visserij als het toerisme een belangrijk element. Ten zuiden van de Zuidpier is namelijk een heel nieuwe situatie ontstaan: ontwikkeling van het IJmuiderstrand. Enkele jaren geleden is het strand compleet opnieuw ingericht om meer toeristen en recreanten naar IJmuiden aan Zee te trekken: het strand is dichter bij zee gebracht, er is een plezierjachthaven aangelegd, een boulevard en er is een Binnenmeer aangelegd. Dit alles is mogelijk geweest doordat door natuurlijke oorzaken aan de buitenkant van de Zuidpier, steeds meer land ontstond.

Het sluizencomplex van IJmuiden 
Het sluizencomplex van IJmuiden is het grootste in zijn soort op de wereld. Met een lengte van 400, breedte van 50 en een diepte van 15 meter, is de Noordersluis tot in de jaren 80 de grootste van de wereld geweest! Per jaar varen er meer dan 50.000 schepen door de sluizen. Het gemaal en de spuisluis hebben een belangrijke functie in de waterhuishouding van West-Nederland. Naast zijn functie als waterweg is het Noordzeekanaal ook interessant voor natuurliefhebbers. Het brakke kanaalwater zorgt voor een bijzondere populatie planten en dieren. In de spuisluis is een zogenaamde vispassage aangelegd. Het complex is toegankelijk per auto, fiets en te voet.

Bunkerwandelingen
Rondom IJmuiden zijn in de 2e Wereldoorlog zeer veel bunkers aangelegd door de Duitsers. In de geweldige, uit duinen, struiken, moerassen, kronkelpaden en bosjes opgetrokken ruigte staan, vaak half verscholen onder het stuifzand, hier en daar nog enige bunkers. De organisatie die zich inzet voor de conservatie en beschrijving van deze bunkers, de WN 2000, heeft een wandelroute langs deze bunkers, waaronder de voormalige batterijen Heerenduin en Olmen, uitgezet. Deze route is gratis verkrijgbaar bij de VVV in IJmuiden. 

Bunkermuseum
Badweg 38, IJmuiden. Elke eerste zondag van de maand 11-16 u.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *