Losser

Plaatsen > Losser

De gemeente Losser ligt in de provincie Overijssel
Inwoneraantal: 22.484; Oppervlakte: 99,62 km²; Wateroppervlakte: 0,62 km².

De gemeente Losser omvat de volgende woonkernen:

  • Beuningen
  • De Lutte, 
  • Glane, 
  • Losser, 
  • Overdinkel

De gemeente Losser telt veel bezienswaardigheden. De gemeente is niet alleen gezegend met een schitterende natuurlijke omgeving – met name in de omgeving van de Lutte – maar heeft door de jaren heen ook tal van andere toeristische trekkers gekregen en uitgebouwd. 

Steenfabriek De Werklust bijvoorbeeld, de oude Martinustoren in het centrum, het historische Erve Kraesgenberg, Openluchttheater Brilmansdennen, de Oelemars, de Staringgroeve, het Kerkebos en het Smokkelmuseum. Maar ook het Klooster Bardel, de Uitkijktoren, de kunstvoorwerpen en het kerkelijk initiatief de Oase aan de grens worden als bezienswaardigheden

Steenfabriek de Werklust
De steenfabriek De Werklust, met de unieke ringoven en vijf droogloodsen, is indertijd door de gemeente aangekocht om het Rijksmonument voor de gemeenschap te behouden. Er is inmiddels een stichting exploitatie Steenfabriek de Werklust in oprichting en een stichting Behoud Machines Steenfabriek De Werklust. Er is een bescheiden restaurant gerealiseerd bij de fabriek.

De oude Martinustoren
De historische toren in het centrum van dorp Losser dateert waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. Hij werd uit een groot formaat baksteen opgebouwd naast een klein kerkje. Historici zijn het niet eens over de vraag of er al dan niet een spits op de toren heeft gestaan. Deze spits zou volgens sommigen bij de brand van 1665 verwoest zijn. De kerk wisselde in de loop der eeuwen nogal eens van eigenaar en werd uiteindelijk in 1903 gesloopt zodat de oude toren alleen overbleef.

Erve Kraesgenberg
De fraaie historische accommodatie van Erve Kraesgenberg doet dienst als park dat voor het publiek is opengesteld, als cultuurpark en als evenemententerrein. Verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de stichting Erve Kraesgenberg. 

Oelemars
Zandafgraving de Oelemars maakte met vogelhut, vlonder en oeverzwaluwwand deel uit van de Losserse bezienswaardigheden. De aangebrachte voorzieningen passen in de recreatieve en natuurontwikkeling van de zandafgraving die de komende tien jaar voltooid zal worden. Ook is er een rol weggelegd voor de vogelwerkgroep van het IVN die bij de totstandkoming van het project al betrokken was.

Grenshistorisch Textiel- en Smokkelmuseum
Het grenshistorisch textiel- en smokkelmuseum in Overdinkel is definitief toegevoegd aan de rij bezienswaardigheden van Losser. De pogingen die zijn ondernomen om een vaste collectie te verwerven hebben vruchten afgeworpen. Het smokkelmuseum vormt één geheel met het textielmuseum dat al veel langer in dezelfde accommodatie was gevestigd.

Kerkebos
Het Kerkebos in Overdinkel is recentelijk grondig gerestaureerd. Een grote inbreng daarin had de Heideploeg, een groep vrijwilligers uit Overdinkel. De werkzaamheden resulteerden in de uitbreiding van het hoofdaltaar, renovatie van de kapellen, aanleg van een labyrint met beukenbeplanting en centraal daarin een zenit. Ook het brevierpad werd in oude staat hersteld.

De aloude Staringgroeve, eigendom van de gelijknamige stichting, werd de afgelopen jaren gerestaureerd en uitgebreid. Die aanpassingen aan de groeve blijven uiteraard overeind.

De uitkijktoren in het buitengebied is met sponsorgeld tot stand gekomen en biedt voorbijgangers de gelegenheid een blik te werpen over de fraaie omgeving.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *