Maasland

Plaatsen > Maasland

Het gebied van Maasland was voor het begin van onze jaartelling al bewoond. Bij opgravingen zijn bewoningsresten aangetroffen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. Na 700 werd Maasland een koningsdomein, later in leen gegeven aan grafelijke families.
In 985 gaf koning Otto III het domein Maasland in volle eigendom aan graaf Dirk II. 

De graaf wees later het terrein van het huidige Maasland aan om daar een kerk te bouwen. In 1241 schonk graaf Willem II het patronaatsrecht van deze kerk aan de Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht. De orde bestaat nog steeds en is gevestigd in Utrecht.

De commandeur (overste) vestigde zich in een versterkt huis in de Oude Campspolder. Dat gebied nabij de Herenlaan is thans beschermd en als archeologisch monument opgenomen op de Rijksmonumentenlijst. De commanderij was doorgaans bewoond door een ridderbroeder, drie priesters, een knecht en twee dienstmeiden.

Uit een in 1494 gehouden enquête blijkt dat Maasland toen een aanzienlijk dorp was met 250 haardsteden. Landbouw en veeteelt waren de belangrijkste middelen van bestaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *