Made

Made - (c) 2017 Maritn Lamboo

Made – (c) 2017 Maritn Lamboo

Made (12.165 inwoners per 1 januari 2017) ligt in de gemeente Drimmelen.

De gronden waarop Made ligt, waren vanaf de 10e eeuw eigendom van de Graaf van Holland. In de streek kwam veel turf voor, een belangrijke brandstof en op verschillende plaatsen rijk aan zout. Door de uitgifte van moergronden ontstonden er in de 12e en 13e eeuw zogenaamde Ambachtsheerlijkheden, bestuurd door ontginners, ofwel ambachtsheren, zoals Drimmelen en Standhazen.
Made lag destijds op de grens tussen het Graafschap Holland en het Hertogdom Brabant. De naam Made, afkomstig van “gemeenschappelijk maai- of hooiland”, komt voor het eerst in een akte uit 1321 voor. Hierin schenkt graaf Willem van Holland de opbrengst van een stuk bouwland in die Meede aan het Kapittel van Geertruidenberg.
De oudst bewaarde stadsrekening van Geertruidenberg van 1436 bevat de ontvangstpost van de erfcijns van De Made. De bewoners van Made waren voornamelijk landbouwers op schrale heidegrond.

St. Elisabethsvloed
In 1421 werd ook Made getroffen door de St. Elisabethsvloed. Gelukkig lag de dorpskern hoog op hei- en zandgrond, zodat slechts het gebied tussen Geertruidenberg en Made werd geteisterd door de golven. Zo ontstonden de Plukmade, de Leegmade en de Brant, gebieden die ongeveer 1 meter en 70 cm. beneden het peil van de dorpskom liggen.
In 1514 waren er bij een inspectie voor de landsbelasting in Made en Stuivezand samen 105 woningen (in Made zijn de Vierendeelen en Stuyvesant zeer oud).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *