Minnertsga 

Plaatsen > Minnertsga

Minnertsga (Minnertsgea) ligt in de gemeente Het Bildt in de provincie Friesland.

Het dorp Minnertsga (Minnertsgea) ontstond in de achtste eeuw op een terp aan een kwelderwal. In de omgeving lagen enkele adelijke stinzen. Rond 1900 is het dorp met name langs de uitvalswegen gegroeid, maar ook in de omgeving van het station langs de spoorlijn Leeuwarden-Stiens-Harlingen (opgeheven in 1936). Na de Tweede Wereldoorlog is Minnertsga aan de zuid- en oostzijde uitgebreid.

Bezienswaardigheden

De Hervormde kerk (Meinardskerk), oorspronkelijk gewijd aan Sint Martinus, is een éénbeukige kerk met steunberen, een vijfzijdig gesloten koor en een zadeldaktoren met twee geledingen. De huidige kerk met afwisselende rode en gele lagen bakstenen kwam tot stand in de zestiende eeuw. Aan de noordzijde van het gebouw zijn nog enkele resten zichtbaar van een dertiende eeuwse voorganger van de kerk, op de plek van een later afgebroken consistorie. Aan de noordgevel bevindt zich een een laat-middeleeuws ingangsportaal met metselmozaïek.

De toren werd gebouwd in 1505 en werd in 1818 uitgebreid met een zadeldak. Na een brand in 1947 is de kerk in 1951-1955 gerestaureerd.

Tot de inventaris behoren vier psalmborden uit 1781 door Jan Willem Smitsen en een vroeg negentiende eeuwse preekstoel, afkomstig uit de Doopsgezinde kerk van Blija.

Het oorspronkelijke Hinszorgel van de kerk ging verloren bij de brand in 1947 en werd vervangen door een uit Vreren (B) afkomstig orgel (1785), dat via Welsrijp uiteindelijk in 1955 naar Minnertsga is overgeplaatst.

In de kerk liggen verschillende zestiende en zeventiende eeuwse grafzerken, waaronder enkele stenen die afkomstig zijn uit de gesloopte Galileërdkerk van Leeuwarden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *