Noordzee

Plaatsen > Noordzee

Dit is een zgn. Randzee van de Atlantische-Oceaan, oppervlakte van 575.000 km². De Noordzee is gelegen tussen Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië.  De kusten van de Noordzee variëren van bergachtige kustlijnen doorgroefd met fjorden, over klifkusten met keistranden, naar lage klifkusten met valleien tot zandstranden met duinen.

De Noordzee staat in het noorden in verbinding met de Atlantische Oceaan en in het zuidwesten via het Kanaal. In het oosten is er een verbinding met de Baltische zee. Het Kattegat wordt gezien als een uitwisselingszone tussen de Noordzee en de Baltische zee. Met inbegrip van de estuaria en de fjorden komt men tot een oppervlakte van ongeveer 750.000 km² en een volume van 94.000 km³. 

Er is een getijstroming onder invloed van de Atlantische Oceaan. In het Zuidelijk deel zijn vele zandbanken. De gemiddelde diepte van de Noordzee is 94 meter.

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën van de wereld.

De visserij wordt bedreigd door overbevissing en vervuiling. Door de toevoer van water uit de Atlantische oceaan en het uitmonden van een aantal grote rivieren, ontstaat een perfect levensklimaat voor micro-organismen. Deze ideale omstandigheden stimuleren de ontwikkeling van plankton, wat de basis is van een uitgebreid voedselweb: het wordt gegeten door kleinere dieren (wormen, schelpen, kleine vissen), die op hun beurt ten prooi vallen aan grotere vissen, vogels en zeezoogdieren.

De Noordzee is dus een rijk gebied en een zeer belangrijke visgrond: 5% van de totale visvangst wereldwijd wordt hier gevangen. Maar de visserij-activiteit varieert sterk in de landen rond de Noordzee. De Belgische visvangst maakt slechts 1% uit van totale visvangst in de Noordzee die in 1995 iets minder dan 3.5 miljoen ton bedroeg voor vis en schelpdieren. Vooral Denemarken en Noorwegen spannen hier de kroon met respectievelijk 45% en 22%. Haring, schol, schelvis en kabeljauw zijn de belangrijkste soorten die voor menselijke consumptie gevangen worden.

Er is winning van aardgas en olie op zgn. continentale Platten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *