Oost-Maarland

Plaatsen > Oost-Maarland

Oost-Maarland is een dorp in de gemeente Eijsden in de provincie Limburg. Oost-Maarland ligt ten noorden van Eijsden, aan de Maas(plassen), grenzend aan België, tegenover de sluis van Lanaye (Klein Ternaaien).

De huidige plaatsnaam Oost-Maarland is een samenvoeging van het voormalige dorp Oost en de buurtschap Maarland. Maarland behoorde namelijk vanaf haar ontstaan tot aan het ‘Ancien Régime’ tot de heerlijkheid Breust.

Oost-Maarland heeft steeds tot de parochie Breust behoord. De inwoners moesten dus voor kerkbezoek en begrafenissen en dergelijke de lange weg naar Breust afleggen. In de jaren twintig van de 20e eeuw besloot men een eigen parochie te stichten en een kerk te bouwen. In mei 1927 werd de eerste steen gelegd en al in februari van het volgende jaar is de Sint Jozefkerk ingewijd. Architect Joseph Franssen bouwde hem in een romaans aandoende stijl. Corneliusvereerders trekken op 16 september van elk jaar sinds de oprichting naar de kerk van Oost-Maarland om van deze heilige bescherming af te smeken tegen zenuwziekten.

Kasteel Oost (Kasteellaan) is gebouwd tussen 1200 en 1300. Het kasteel werd vele malen verbouwd. Aan de noordkant van het kasteel staat een in mergelsteen opgetrokken torentje. In de gebeeldhouwde fries is het jaartal 1548 zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat het toen bestaande gebouw, opgetrokken in kolenzandsteen, in dat jaar werd uitgebreid met een nieuwe vleugel. De gevelsteen in de westgevel met het gekoppelde wapen van Van Hoensbroeck-de Lamargelle met het jaartal 1674 herinnert aan een verbouwing in dat jaar. Bij een verbouwing omstreeks 1848 kreeg het kasteel een zadeldak, een zogenaamd Zwitsers dak met grote dakoversteken. De huidige bewoner, Teun Rozenburg, verbouwde het kasteel in 1950 tot een soort Provencaals landhuis.

Aan de Sint Jozefstraat 60-62 bevindt zich een typisch Limburgse monumentale carréboerderij.

Aan de Catharinastraat 16 staat eveneens een monumentale carréboerderij, daterend uit 1887. Bij de restauratie in 2000-2003 hebben de bewoners haar de naam Agathahoeve gegeven.

Aan de oostzijde van de Maas ten zuiden van Maastricht, noordwestelijk van Oost-Maarland, ligt de grootste grindplas van Zuid-Limburg: de Pietersplas (114 ha). Een groot deel van dit gebied inclusief de oevers is eigendom van Het Limburgs Landschap. In de zuidoosthoek van het terrein ligt een parkachtig landschap dat eveneens deel uitmaakt van de Pietersplas. Aan de zuidkant van de plas liggen de Eijsder Beemden die sinds 1994 bij Het Limburgs Landschap in beheer zijn. De Pietersplas heeft twee belangrijke functies. In de zomer is het een belangrijk recreatiegebied voor watersportliefhebbers, terwijl het in de wintermaanden het domein is van duizenden watervogels. Door een extensief begrazingsbeheer met enkele paarden die het gehele jaar in het gebied verblijven, wordt getracht de bloemenrijkdom nog verder te vergroten. Dwars door het gebied stroomt de gegraven beek de Zeep. Aan de noord- en oostzijde van de Pietersplas is parkeerruimte. De oevers van de plas zijn voor een groot gedeelte vrij toegankelijk. Aangezien dit gebied wordt begraasd, dienen honden buiten het gebied te blijven. Het park bij Oost-Maarland is vrij toegankelijk op wegen en paden.

Aan de Pietersplas ligt onder meer het naaktstrand van de in 1981 opgerichte naturistenvereniging De Maasplassen. Het terrein is geopend van april t/m oktober. Op het terrein is een kantine en er zijn sanitaire voorzieningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *