Schokland (Fl)

Plaatsen > Schokland (Fl)

Schokland is een voormalig eiland in de provincie Flevoland.

Op donderdagavond 3 februari 1825 woedde een storm in alle hevigheid rond Schokland en het water begon snel te stijgen. Vele inwoners overleefden de stormvloed niet. In de kerk op Middelbuurt bevindt zich een gedenksteen ter nagedachtenis aan hen die in de stormvloed
van 1825 zijn omgekomen. Uiteindelijk werd Schokland in 1859 om veiligheidsredenen ontruimd.

Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 is Schokland geen eiland meer. Schokland maakt sinds die tijd deel uit van de Noordoostpolder.

Schokland is in 1995 op de Lijst van het Werelderfgoed geplaatst. Het telt negen rijksmonumenten, waaronder vijf archeologische terreinen en één is een gemengd archeologisch én gebouwd monument.

De gebouwde rijksmonumenten bestaan onder meer uit een lichtwachterswoning en een kerkgebouw. Daarnaast zijn er enige honderden archeologische terpen, dijksystemen en andere relicten aangetroffen.

Op het voormalige eiland staat een museum, met restaurant, waar jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers op afkomen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *