Thesinge

Plaatsen > Thesinge

Thesinge is een wierdedorp met een rechthoekige structuur. De plaats ligt op een oude kwelderwal en wordt voor het eerst al genoemd in 786. Tussen 1183 en 1198 wordt op de wierde het Benedictijnerklooster ‘Germania’ gesticht. Dit zogenaamde ‘dubbelklooster’ werd vernield in 1584. In 1629 werden de laatste restanten van het klooster afgebroken, waarbij alleen een gedeelte van het huidige kerkgebouw bewaard bleef.

De Hervormde kerk is oorspronkelijk gewijd aan Sint Felicitas. Het is een zaalkerk met dakruiter en een uitwendig veelhoekig en inwendig halfrond gesloten koor. Hoewel het oorsponkelijke kerkgebouw grootdeels in de dertiende eeuw tot stand kwam werd dit in 1786 grootdeels afgebroken. De gewelven werden verwijderd en het resterende koordeel werd verlaagd. Het plafond, het schilddak en de dakruiter werden in deze periode aangebracht.

Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel uit 1630, een offerblok uit 1795 en een orgel dat in 1873 werd gebouwd door R. Meijer.

Op de plaats waar vroeger het oude Ambtshuis had gestaan werd in 1825 de pastorie gebouwd op Kapelstraat 6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *