Twello

Plaatsen > Twello

Twello ligt in de gemeente Voorst in de provincie Gelderland.

De naam Twello is afkomstig van het in de 14e eeuw gebruikelijke het Twenlo. Hierin zijn er twee woorden te herkennen namelijk TWEE en LOO, wat zoiets betekent als twee bossen of dubbelbos. De twee bossen zijn aan de ene kant de bossen van landgoed ‘Grote Noordijk’, ‘Kleine Noordijk’ en ‘de Steltenberg’ die aan de zuidelijke kant gelegen zijn. En de aan de noordelijke kant gelegen bossen van landgoed ‘het Hunderen’, ‘de Dijkhof’, ‘Kruisvoorde’ en ‘de Parkelaar’.

Door diverse opgravingen in Twello van bewerkt vuursteen en de ontdekking van een urnenveld met kringgreppelgraven kunnen we aannemen dat er al een permanente bewoning in Twello was van ongeveer 1000-500 v. Chr. De eerste geschreven bron waarin de naam Twello voorkomt is een rekening van de Utrechtse St. Pietersproosdij uit 1298. De bewoners waren boeren die land kochten van de Graaf van Gelre. Zij hadden kleine akkerbouw en veeteelt-boerderijtjes. Toen men de afwatering en de waterstand beter onder controle had werden de boerenbedrijven steeds groter.

De Stichting Natuur Anders nu drie jaar bezig is bij de Hof van Twello. Er worden streekgroenten verbouwd, die vervolgens in de landwinkel worden verkocht. Verder zijn er tuinen en een boomgaard en er is ook een wijngaard aangelegd. Ondertussen hebben al zon dertig vogels dit stukje natuur in Twello gevonden. Er zijn onder meer fazanten, putters, patrijzen en roofvogels als buizerds en sperwers gesignaleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *