Tytsjerksteradiel

Plaatsen > Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel ligt in de provincie Friesland. Inwoneraantal: 31.516; Oppervlakte: 161,42 km²; Wateroppervlakte: 10,00 km².

De gemeente Tytsjerksteradiel kent de volgende woonkernen:

 • Aldtsjerk,
 • Bartlehiem (ged),
 • Burgum,
 • Earnewâld,
 • Eastermar,
 • Garyp,
 • Gytsjerk,
 • Hurdegaryp,
 • Jistrum,
 • Mûnein,
 • Noardburgum,
 • Oentsjerk,
 • Ryptsjerk,
 • Sumar,
 • Suwâld,
 • Tytsjerk,
 • Wyns

Tytsjerksteradiel is met een inwoneraantal van 32.000 één van de grotere gemeenten van Friesland. De gemeente heeft 16 dorpen waarvan Burgum – het hoofddorp – met 9.707 inwoners het grootste is. Het kleinste dorp is Wyns. Dit dorp telt 188 inwoners.

In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn per dorp prachtige wandelroutes uitgezet waarbij je het typische Wâldenlandschap leert ontdekken. De dorps-ommetjes heten in het Fries “doarpskuierkes”. De wandelroutes zijn met bebording aangegeven en liggen in het “Brommelsgebied” (vertaling=Bramengebied).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *