Vledder

Plaatsen > Vledder

Vledder ligt vlakbij Friesland en bij de toren is dan ook een Friese invloed te bespeuren. Dat geldt niet alleen voor het zadeldak, maar ook voor de romaniserende bouw van de uit de 14de eeuw stammende toren. Zo heeft de onderste verdieping een rondboogfries en zijn ook de galmgaten rondbogig binnen spitsboognissen. In zijn totaliteit heeft de toren een tamelijk gesloten uiterlijk. De westingang is later ingebroken.

De gotische kerk werd in de 15de eeuw gebouwd: eerst het iets versmalde driezijdig gesloten koor en daarna het schip. De muren en steunberen van het schip zijn iets lichter dan die van het koor. Zoals bij verschillende andere Drentse kerken is ook hier alleen het koor in steen overwelfd. De ribben rusten op gebeeldhouwde kraagstenen. Schip en koor hebben de veel voorkomende kortbogige spaarnissen. Het nisje in de noordmuur van het koor zal waarschijnlijk een sacramentsnisje zijn. Bij de restauratie (1952-’54) zijn de drie vensters in de sluiting heropend en zijn alle vensters weer van stenen traceringen voorzien. De ingangen in oost-, zuid- en noordzijde van de kerk zijn gedicht en de toegang via de toren is heropend.

De inrichting onderging bij de restauratie een flinke wijziging. De banken werden door stoelen vervangen en het koor ontruimd, hetgeen ook hier een aanmerkelijke verbetering betekende, zowel voor de ruimtewerking als voor het gebruik. De preekstoel stond al tegen de noordzijde van de triomfboog, waarschijnlijk sinds 1820. Historisch belangrijke stukken bevat de kerk slechts weinig: een eenvoudige 18de eeuwse kansel en twee smeedijzeren standers voor schalen. In zijn totaliteit een rustig en waardig interieur.

Bronnen: Dr. Regn. Steensma Lang de oude Drentse kerken (1977) ISBN 90 246 4213 2 (Bosch & Keuning – Baarn)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *