Wierden

Plaatsen > Wierden

De gemeente Wierden ligt in de provincie Overijssel. Inwoneraantal: 23.339; Oppervlakte: 96,98 km².

De gemeente Wierden kent de woonkernen:

  • Enter, 
  • Hoge Hexel, 
  • IJpelo, 
  • Notter, 
  • Rectum, 
  • Wierden,
  • Zuna

Het waterwingebied Hoge Hexel ligt ten noordwesten van Wierden op een stuwwal die zich uitstrekt van Wierden naar het noorden. Het gebied is bijna 20 hectare groot en is door de aanwezigheid van naald- en loofbos, jong eikenbos, struweel, heide, grasland en een ecologische dakker zeer afwisselend. U kunt door het gebied een wandeling maken van ruim een half uur, waarbij u alle facetten van het waterwingebied passeert.

Het Wierdense Veld is een hoogveengebied, waar zich onder voedselarme omstandigheden mosveen heeft gevormd. Voor een deel is dit veen door turfwinning verdwenen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *