Zeist )U)

Plaatsen > Zeist

De gemeente Zeist ligt in de provincie Utrecht.

In zijn huidige vorm stamt Slot Zeist uit de jaren 1677-1688; voordien stond hier een Huys van Seyst, waarvan weinig bekend is. De bouwval kwam in 1677 in handen van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk, die het nieuw liet bouwen en de tuinaanleg op Versailles inspireerde. De rechtervleugel is thans expositieruimte; er is ook een vestzaktheater en in de tuin zijn zomers openluchtvoorstellingen. Er zijn rondleidingen, en het Slot is ook in gebruik voor gemeentelijke ontvangsten en trouwpartijen.

Nauw met de geschiedenis van het Zeister Slot verbonden zijn de Hernhutters in Nederland. Deze Lutherse geloofsgemeenschap, afkomstig uit Moravië, werd gesticht door de Duitse graaf Von Zinzendorf, die in 1722 Op zijn landgoed voor zijn verjaagde geloofsgenoten-de kolonie Hernhut liet inrichten. De Hernhutters kwamen naar Nederland toen de Amsterdamse ijzerhandelaar Cornelis Schellinger het slot opkocht en de voortuinen aan de Moravische zendelingen ter beschikking stelde.

In Zeist is verder te bezoeken de zg. Dieptetuin aan de Van Tetslaan. Dit Engelse park is geopend van mei tot eind oktober.

Militaire Luchtvaart Museum
Tot en met 31 juli 2005 is in het Militaire Luchtvaart Museum de expositie ‘Kamp van Zeist schrijft geschiedenis’ te zien. In deze expositie wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het Kamp van Zeist sinds het begin van de 19e eeuw. In opdracht van het museum bracht fotograaf Mischa Keijser op verrassende wijze de sporen van het militaire verleden van het Kamp van Zeist in beeld. Daarnaast zijn originele objecten en authentiek beeldmateriaal uit militaire archieven te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *