Zwartewaterland

Plaatsen > Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland ligt in de provincie Overijssel. Inwoneraantal: 22.028; Oppervlakte: 84,93 km²; Wateroppervlakte: 4,20 km².

De gemeente zwaretwaterland omvat de woonkernen:

 • Baarlo, 
 • Cellemuiden, 
 • De Velde, 
 • Genemuiden, 
 • Hasselt, 
 • Kamperzeedijk-Oost, 
 • Kamperzeedijk-West, 
 • Kievitsnest, 
 • Mastenbroek (ged), 
 • Zwartewatersklooster, 
 • Zwartsluis

Zwartewaterland is een nieuwgevormde gemeente in noordwest Overijssel, op 1 januari 2001 ontstaan uit de samenvoeging van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.

Zwartewaterland behoort tot de kleinere plattelandsgemeenten in Overijssel. Zwartewaterland heeft een oppervlakte van ca. 8786 ha. en telt 21.894 inwoners 

Het is een gemeente met een goed voorzieningenniveau en een bruisend verenigingsleven, terwijl ook het kerkelijk leven een duidelijke plaats inneemt. Zij heeft een sterke industrie en een bloeiende middenstand. Daarnaast kan men genieten van vele fraaie monumenten, veelzijdige musea en niet te vergeten het watertoerisme.

Van oudsher kent Zwartewaterland veel bedrijvigheid, die zowel met het land als met het water verband houdt. De mattenfabricage uit biezen, destijds vooral uitgeoefend in Genemuiden, heeft de grondslag gelegd voor de tapijtindustrie van nu.
Deze industrie heeft vooral in Genemuiden, maar zeker ook in Hasselt en Zwartsluis vaste voet heeft gekregen.
Hasselt en Zwartsluis zijn van oudsher ook havenplaatsen met de daarbij behorende bedrijvigheid, zoals onder meer de scheepswerven.

Tot de gemeente Zwartewaterland behoort eveneens een schitterend buitengebied dat naast goedverkavelde, gezonde veeteeltbedrijven ook zeldzame flora en fauna rijk is. Zwartewaterland is de moeite van het kennismaken waard!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *