Bevolking

Aantal inwoners  in Nederland 16.357.000 (2007)

Inwoners per km² land 485 (2007)

Toename bevolking 0,1 % (2006)

Levensverwachting mannen 77,1 jaar (2007)

Levensverwachting vrouwen 81,3 jaar (2007)

Immigratie 101.000 (2006) uit Duitsland 10.400 2006 uit België 6.100 2006 uit Verenigd Koninkrijk 5.600 2006 uit Ned. Antillen en Aruba 4.900 2006 uit Turkije 3.400 2006

Emigratie 91.000 (2006) naar België 12.000 2006 naar Duitsland 11.000 2006 naar Verenigd Koninkrijk 9.000 2006 naar Ned. Antillen en Aruba 6.300 2006 naar Verenigde Staten 5000 2006

In Nederland geboren personen die naar Nederland remigreerden 23.500 (2006) uit België 3.600 2006 uit Duitsland 3.600 2006 uit Ned. Antillen en Aruba 1.900 2006 uit Verenigde Staten 1.500 2006 uit Verenigd Koninkrijk 1.400 2006

Bevolking naar leeftijd 2007 tot 19 jaar 24,2% 20–39 jaar 26,4% 40–64 jaar 34,9% 65 jaar en ouder 14,5%

Bevolking naar religie 2004 Geen 41% RK 30% Protestanten 21% Moslim 6% Overig 2% Hindu 1%

Hoogst behaalde opleiding van de bevolking 15-64 jaar 2006 Middelbaar onderwijs 41% Basisonderwijs 33% Hoger onderwijs 25%

Inwoners die zelf (of één of beide ouders) in het buitenland geboren zijn 19,4% 2007 Indonesië 2,4% Duitsland 2,3% Turkije 2,3% Suriname 2,0% Marokko 2,0%   Personen met personal computer thuis 82% 2004 Personen met pc met internet thuis 73% 2004 Bezit eigen huis 53% 2004

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *