Landgoederen

Thema’s > Landgoederen

Het belangrijkste criterium waaraan een landgoed dient te voldoen betreft dus de natuurschoon. Een landhuis of een historische buitenplaats voldoet niet aan het criterium van landgoed, hoewel het er wel een belangrijk min of meer karakterbepalend onderdeel van kan uitmaken.

Particuliere eigenaren van landgoederen wier bezit is gerangschikt onder de NatuurSchoon Wet 1928, hebben een contract gesloten met de overheid, waarbij de eigenaar gehouden is het landgoed in stand te houden en niet te vervreemden. In de praktijk betekent dit voor de eigenaar een zorgplicht met inachtneming van de rangschikkingcriteria. Is het landgoed voor het publiek opengesteld, dan wordt dit door openstellingborden aangegeven.

Plaats Landgoed

Uw link toevoegen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *