Aardenburg

Plaatsen > Aardenburg    

Er bestaat ook een Aardenburg in de gemeente Hoogeveen in Drenthe, en een Aardenburg in de gemeente Helmond, Noord Brabant.

Aardenburg is een stadje in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen in de gemeente Sluis in de provincie Zeeland. Aardenburg is de oudste stad van Zeeland. Aardenburg ligt op drie kilometer afstand van de Belgische grens, een steenworp verwijderd van Vlaamse steden als Gent en Brugge en niet ver van de kust.

Het is een van de oudste plaatsen van Nederland en was al in de Romeinse tijd bewoond. De vroegste sporen van bewoning dateren van zo’n 6.500 jaar geleden. Toen woonden er al mensen op deze pleistocene dekzandrug. Er zijn een aantal fundamenten van huizen uit die tijd gevonden en een aantal andere archeologische vondsten gedaan. De Romeinse, de Middeleeuwse en de
17de eeuwse vestingwerken, de eeuwenlange bewoning en de hoge ligging maken van de bodem van Aardenburg één groot archeologisch erfgoed én een prachtig natuurgebied, waar het goed wandelen en fietsen is. U viondt er nog altijd overblijfselen uit de Romeinse tijd zoals het Castellum, een overblijfsel van de Romeinse vesting, waarvan veel stenen in de Sint Baafs zijn verwerkt.

Aardenburg herbergt een aantal bezienswaardige gevels en gebouwen waarvan de Sint-Baafskerk de voornaamste is: deze kerk is de enige in Nederland in de stijl van de Scheldegotiek. Het schip dateert van 1220 en is prachtig gedetailleerd. Bezienswaardig zijn vooral de 14 en 15e eeuwse sarcofagen die tijdens restauratiewerkzaamheden te voorschijn kwamen. Enkelen van deze witgepleisterde eenpersoonsgraven zijn in de kerk tentoongesteld. Ze zijn beschilderd met voorstelling van onder andere de kruisiging en de heilige maagd Maria. Open in het zomerseizoen van di-zo van 14-16 uur. Adres: Sint Bavostraat 5.

Het stadje was vroeger een vestingstad; er zijn nog delen van stadswallen en de Westpoort te vinden. In het oude stadsgedeelte, voor een groot deel gelegen op het Middeleeuwse stratenplan, zijn nog vele 16de, 17de en 18de eeuwse gevels te bewonderen. De meeste bevinden zich in de Weststraat, de Tuimelsteenstraat en aan de Markt. Daar staan woningen met namen als De Krabbe, De Gouden Eikel, De Ploeg, De Arend, De Sevensterre, De Sonne enzovoorts. Een enkele woning is uit de zestiende eeuw. De meeste zijn echter uit de zeventiende en achttiende eeuw. Elke avond om 20:00 uur luid nog altijd de klok van de St Baafskerk om de sluiting van de stadspoorten aan te kondigen.

Onze Lieve Vrouwekerk.
Dankzij de Franse afkondiging van godsdienstvrijheid in 1804 mocht er in Aardenburg weer een rooms-katholieke parochie opgericht worden. Het voorste deel van de kerk werd in 1850 gebouwd, dankzij de bereidwillige medewerking van de parochianen, die eigenhandig de ongeveer 870.000 bakstenen vormden en bakten. De kerk werd vergroot in 1925.
In de kerk bevinden zich mooie gebeeldhouwde biechtstoelen, een preekstoel eveneens uit de zeventiende eeuw en fraai gebrandschilderde ramen. In de gevel is het beeld van ”Onze Lieve Vrouwe met de Inktpot” te zien, dat herinnert aan de middeleeuwse bedevaarten naar Aardenburg. Overdag staan de kerkdeuren meestal open en kunt u ieen kijkje nemen of genieten van de rust.

Het Archeologisch Museum
Een groot aantal belangwekkende vondsten, waaronder een compleet ”Hurkgraf” van een Germaanse krijger uit 275 na Chr., staat permanent geëxposeerd in het Archeologisch museum, dat gevestigd is in een
17e eeuwse patriciërswoning gelegen in de Marktstraat. In Aardenburg zijn 6.500 jaar oude sporen van bewoning gevonden, maar  ook belangrijke Romeinse én Middeleeuwse vondsten zijn er gedaan. Uiteindelijk werd vastgesteld dat op drie meter diepte de restanten lagen van een Romeins Castellum, dat in gebruik moet zijn geweest in de periode van 175 tot 270 na Chr. Onder leiding van provinciaal Archeoloog
J.A. Trimpe Burger werden verdere opgravingen gedaan en werd de situatie in kaart gebracht. Uiteindelijk werd zo’n dertig procent van het totale Castellum blootgelegd. Duizenden voorwerpen werden uit de halve meter dikke Romeinse laag en de daarboven gelegen Middeleeuwse laag naar boven gehaald. Van het originele Romeinse bouwmateriaal is, op de plaats waar de westpoort werd gevonden, in de Burchtstraat, een reconstructie gemaakt.
Achter het museum vindt u een prachtige heemtuin, met bijzondere kruiden, planten, struiken, bomen en de restanten van een Gallo-Romeins tempeltje.
Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag
van 13.30 tot 17.00 uur.
Archeologisch Museum, Aardenburg, Marktstraat 18,
4527 CL Aardenburg, tel. 0117-492888/475544.

Beeldentuin
Twintig kunstenaars tonen hun werken in de beeldenkamers in Aardenburg.
Openingstijden het gehele jaar, ook buiten het seizoen op vrijdag, zaterdag en zondag: 13 tot 18 uur in het hoogseizoen, oftewel van 28 april t/m 1 oktober DAGELIJKS van 13 tot 18 uur. Weststraat 38, 4527 BT, Aardenburg. (0031)-0117-492784

Escargotkwekerij / Restaurant “In den Wijngaard”, Smedekensbrugge 34, 4527 GE, Aardenburg, telefoon: 0117-491236 / fax: 0117-492610

Hotels in Aardenburg: Klik Hotels!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *