Baarland

Plaatsen > Baarland

Baarland ligt in de gemeente Borsele, op Zuid-Beveland, in de provincie Zeeland.

Het dorp Baarland is de moeite waard om te bekijken. De oude dorpsring met drinkput voor het vee is typisch voor de streek. De hervormde kerk, het in 1955 gerestaureerde restant van een oorspronkelijk 15de-eeuwse driebeukige hallenkerk, heeft een 14de-eeuwse toren en een 18de-eeuws orgel.

Aan de westzijde van het dorpje Baarland liggen de opgegraven funderingen van het voormalig kasteel Hellenburg. Het kasteel dateert uit de 14e eeuw en is tijdens een watersnood verwoest.
Van het uit de 14de en 15de eeuw daterende kasteel Hellenburg zijn in 1958 de funderingen blootgelegd. De funderingen zijn inmiddels gerestaureerd.

Op een omgracht terrein liggen enkele restanten van het in 1840 gesloopte voormalige slot Baarland. Baarland was tot 1970 een zelfstandige gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *