Biervliet

Plaatsen > Biervliet

Een van de oudste stadjes van Zeeuwsch-Vlaanderen is Biervliet. Biervliet ligt in de provincie Zeeland in de gemeente Terneuzen. Biervliet is een vriendelijk dorpje een paar kilometer ten westen van de het natuurgebied De Braakman.

De naam Biervliet betekend ‘modderige rivier’.

Op de kaarten van het rijksarchief komt Biervliet al voor in 689 en 485 jaar later verkreeg Biervliet stadsrechten. Het rijke, oude verleden van dit rustige stadje is goed bewaard gebleven. Biervliet is 63 hectaren groot en telt 1.671 inwoners, waarvan de meeste in de Kanaalzone, omgeving Terneuzen werk vinden.

Omstreeks het jaar 650 moet het dorp gesticht zijn, dicht bij het vaarwater De Honte, waarmee het een verbinding had. In 1183 kreeg het stadje al stadsrechten van de Vlaamse graaf.

Biervliet hoorde tot 1573 bij het Graafschap Vlaanderen. Hoogtepunt is ongetwijfelde de periode omstreeks 1350, toen Willem Beukelszoon net het haringkaken had uitgevonden. Door zijn uitvinding was het mogelijk geworden haringen op zee te kaken en te transporteren op het land of over zee.

Veel mensen in het binnenland van Europa maakten daarna kennis met deze vis.

Omstreeks 1400 waren er watersnoden en kwam Biervliet op een eiland te liggen. In 1573 verschenen er de Watergeuzen en kwam Biervliet onder Hollands bestuur. [Nog altijd woorden jaarlijks op Hemelvaartsdag, deze Geuzenfeesten gevierd].

Maurits liet er een vesting bouwen om vanaf het eiland het scheepvaartverkeer naar Gent in de gaten te houden. Binnen de vesting kwamen soldaten in kazernering, werd een kerk gesticht, een school en een munitiehuis gebouwd. Van dit fort is nog veel te zien. Niet alleen in het dorp zelf (hoogteverschillen), maar ook op de maquette in het Dorpshuis. Van 1807 tot 1933 was dit het gemeentehuis, vandaar die haring als windvaan op het ranke torentje.

De kerk is beroemd vanwege de drie gebrandschilderde ramen uit 1660/61, van de Middelburgse glazenier Cornelis van Barlaer. Het middelste raam laat de verbondenheid met de Oranjes zien, in het Zeeland-raam staat kleurrijk de Zeeuwse leeuw afgebeeld en het Biervliet-raam vereert de plaatselijke bestuurders en niet in het minst Willem Beukelszoon.

Bij de kerkrestauratie (2002/03) vonden archeologen de grafkelder van de Biervlietse rentmeesters. Deze is nu met een glazen plaat afgedekt, waardoor deze unieke ‘landskelder’ zichtbaar is geworden. Nergens in West-Europa is zo’n grafkelder te bezichtigen.

Biervliet is vooral bekend om een uitvinding van Willem Breukelszoon: het haringkaken. Deze eenvoudige methode om vis te conserveren, wordt nog steeds alom gebruikt. De windwijzers van de molen en die van het oude raadhuis herinneren hieraan, evenals het standbeeld op het marktplein.

Wie stil door het dorp loopt, de molen bewonderd of door de smalle straatjes slentert, hoort het geklotst van de zee, die Biervliet groot heeft gemaakt. De nog altijd hoge ligging, de vijf bolwerken en de hellende straten herinneren aan de tijd dat Biervliet een versterkte vesting was. Hier werden in de Middeleeuwen de stemmen van Engelsen, Fransen, Spanjaarden en Portugezen gehoord. Hier stonk het naar vis, drong de teerlucht in je neusgaten en klonken van de klokken van de twee parochiekerken. Biervliet, je moet het gevoeld hebben.

Bezienswaardigheden

Limousinhof Claeys, rondleidingen door fokkerij & verkoop (november t/m mei) Uitweg 2, 4522 PV, Biervliet, telefoon: 0115-400800 / 0115-400525

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *