Uitvindingen en grote stappen voorwaarts

Thema’s > Uitvindingen en grote stappen voorwaarts

40. Claudius Civilis laat de eerste aarde dijken langs de Rijn maken. 800. Karel de Grote laat de bijbel in de landtaal overzetten. 1280. Papier uit lompen vervaardigd. 1334. Friese monniken beginnen veen tot turf te steken. 1346. Willem Beukelszoon van Biervliet vindt het haring kaken uit. 1400. De eerste watermolens in Noord-Holland gebouwd.—Hubert en Jan van Eyck vinden het schilderen met olieverf uit. 1416. Eerste haringnet, vleet genaamd, te Hoorn gebreid. 1423. Uitvinding der boekdrukkunst door Laurens Jansz. Coster te Haarlem. 1439. Eerste windmolens te Westzaan gebouwd. 1450. De bleekerijen te Haarlem gevestigd. 1460. De zeedijken het eerst met paalwerk bevestigd. 1473. De eerste lettergieterij te Haarlem. 1477. In Delft wordt de eerste bijbel in de Nederlandse taal gedrukt. 1482. De bommen te Venlo uitgevonden. 1580. Jan van den Kornput maakt bij de belegering van Steenwijk het eerst van de telegraaf gebruik. 1590. Uitvinding van den microscoop door Z. Jansen in Middelburg. 1592. Eerste houtzaagmolens door Cornelis Cornelisz. te Uitgeest gebouwd. 1600. Petrus Plancius vervaardigt de eerste zeekaarten. De moddermolens worden uitgevonden. Joh. Fabricius, een Fries, ontdekt de zonnevlekken. Jacob Metius vindt de verhouding van de middellijn tot den omtrek des cirkels, als ten naastenbij 113 tot 355. Hans Lippershey vindt den verrekijker uit. 1609. Simon Steven brengt de tiendelige breuken in gebruik en vindt de zeilwagen uit. 1612. W. Snellius meet het eerst een boog van de meridiaan. 1620. De eerste bandmolens te Leiden opgericht. Invoering van het gezegeld papier. Uitvinding van het stoppen der vijandelijke havens. 1627. Cornelis Drebbel van Alkmaar vindt den thermometer uit.[16] 1637. De statenbijbel uitgegeven. Goudse pijpen. 1652. De eerste Nederlandse courant gedrukt te Amsterdam. 1657. Uitvinding van het slinger-uurwerk door Christiaan Huygens van ’s-Gravenhage. 1666. Jan de Witt vindt de kettingkogels uit. 1672. De slangbrandspuiten en straatlantaarns door Jan van der Heyde te Amsterdam uitgevonden. 1690. M. M. Bakker vindt de scheepskamelen uit en Jacob van der Werken een werktuig om te heien. 1732. Pieter Straat en Pieter van der Deuren leggen steenglooiingen langs de zeedijken tegen de paalworm. 1750. Cornelis Ploos van Amstel vindt uit de kunst om prenten in kleuren te drukken, en P. van Musschenbroek de Leidsche flesch. 1754. De vijzelmolens uitgevonden. 1773. Het hellend scheprad uitgevonden. 1825. Het Groot Noord-Hollands kanaal voltooid. 1836. Gasfabrieken. 1853. Amsterdamse duinwaterleiding. 1860. Staatsspoorwegen. (Brug bij Kuilenburg en den Moerdijk.) 1867. Afdamming der Oosterschelde. 1876. Het Noordzeekanaal geopend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *