Hoorn

Plaatsen > Hoorn

De gemeente Hoorn ligt in de provincie Noord-Holland. Inwoneraantal: 68.068; Oppervlakte: 52,49 km²; Wateroppervlakte: 32,62 km².

De gemeente Hoorn omvat de woonkernen:

  • Blokker,
  • Hoorn,
  • Zwaag

Met z’n aantrekkelijke winkelcentrum vervult Hoorn een belangrijke regiofunctie voor West-Friesland. Hoorn is een adembenemend mooi stadje met een magnifiek havenfront en een centrum vol prachtige panden uit de Gouden Eeuw, een keur architectonische bezienswaardigheden en wel zes wondermooie musea, waaronder het Westfries Museum en natuurlijk de museumspoorlijn Hoorn-Medemblik.

De Oost Indische Compagnie en de scheepsjongens van Bontekoe, wie heeft er niet van gehoord? Vanuit Hoorn vertrokken vele schepen naar de Oost op zoek naar goud, specerijen, porcelein en avontuur. Schipper Bontekoe had zijn woonhuis aan de haven, waarin de VOC schepen lagen te wachten tot de bemanning, veelal geronseld in de kroegen rond de haven, compleet was.

Het straatbeeld van Hoorn laat op vele plaatsen het roemrijke verleden zien. Het hoogtepunt van de stad ligt in de Gouden Eeuw. Handel en zeevaart brachten de verdiensten en deze leidden tot verbetering van het leefmilieu en verfraaiing van de stad. Uitbreidingen van de stad met zijn havens en huizen met uitbundige decoraties maakten van de stad iets bijzonders. En uiteraard werd dit alles beschermd door imposante verdedigingswerken.

Na een periode van grote bloei volgde de onvermijdelijke neergang. Maar na de restauratiegolf van het begin der 70er jaren in de vorige eeuw staat de stad met zijn vele monumenten er weer representatief bij. Een mooie haven en historische locaties waar de mooiste, merkwaardigste en soms ook minder aangename geschiedenissen achter schuil gaan. Door de verhalen van de gids komt de vroegere stad tot leven en wordt een roemrucht hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis door de vele aspecten belicht.

De stad Hoorn aan het IJsselmeer biedt een combinatie van oud en nieuw. Hoorn is een van de mooiste voorbeelden van de zogenaamde ‘Zuyderzee-stadjes’. Stadjes die een ongekende groei beleefden in de 17e eeuw, door de bloeiende handel van onder ander V.O.C. Monumentale gevels vertellen de geschiedenis van de voormalige VOC stad.

Het stratenpatroon is voor een groot deel intact en historische gebouwen zijn in de oude vorm bewaard gebleven. De stad kent maar liefst 300 monumenten.

Rondom de havens is er van alles te vinden; een oude sluis, kaaspakhuizen en moderne jachthavens met alle voorzieningen. De aanlegsteiger ‘het Houten Hoofd’, nu veelvuldig gebruikt door de historische ‘bruine vloot’, en de Hoofdtoren dateren uit de 17e eeuw. Rondom de haven zijn diverse terrasjes, restaurants en bankjes om naar de bedrijvigheid te kijken.

Hoorn is ook een museumstad. Er zijn zes uiteenlopende musea op loopafstand van elkaar. Het Museum van de Twintigste Eeuw, gevestigd in een oud kaaspakhuis, maakt het mogelijk een reis door de tijd te maken, terwijl het Westfries Museum een beeld geeft van de historie van stad en regio. Het ‘Westfries Museum’ is in bezit van een uitgebreide collectie voorwerpen die de ontwikkelingen bloei van deze streek door de eeuwen heen overzichtelijk toont. Tevens worden er wisselende exposities georganiseerd. Nabij de haven ligt het kleine Speelgoedmuseum.

Museumstoomtram Hoorn Medemblik.
Van Dedemstraat 8, 1624 NN in Hoorn is het vertrekpunt van de Museum Stoomtram die tussen Hoorn en Medemblik pendelt over een afstand van 20 km. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik onderhoudt met museummaterieel al sinds 1968 de stoomtramverbinding tussen Hoorn en Medemblik. De eerste rit was op 23 mei 1968. U ziet niet alleen historische stoomlocomotieven en authentieke houten tramrijtuigen maar ook een seinhuis en andere historische spoorwegattributen. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik toont u de geschiedenis van de stoomtram in Nederland en belicht de rol, die het plattelandsrailvervoer in de ontwikkeling van ons land tussen 1879 en 1966 heeft gespeeld.

Waterland is het landelijk gebied tussen Amsterdam-Noord, Zaandam, Hoorn en het Markermeer. Hier vindt u rust, uitgestrekte weilanden met grazende koeien en veel water. Een flink aantal boeren verdient hier hun brood met melkveehouderij. In Waterland liggen een aantal natuurreservaten en recreatiegebieden. Het landschap wordt gekenmerkt door open graspolders met veenriviertjes, lintdorpen met kleurrijke houten huizen en stolpboerderijen. De planten- en natuurwereld is bijzonder. Het gebied heeft vele recreatiemogelijkheden, zoals fietsen, wandelen en varen.

De Hulk is een recreatiegebied ten zuiden van Hoorn en gesitueerd langs de A7. De Hulk is aangelegd tussen 1983 en 1989 in het kader van de landinrichting “WesterKogge”. Het ligt achter de 700 jaar oude Westfriese omringdijk op een kruispunt van oude vaarwegen (de trekvaarten naar Alkmaar en Amsterdam). De Hulk is 58 hectare groot en ingedeeld in een binnen- en buitendijks gebied. Als landschapselement bestaat het uit drie delen die gescheiden zijn door de spoorlijn, wegen en sloten. De Hulk is gevarieerd ingericht en is een open parkachtig gebied waarin bosvakken, struiken en struwelen worden afgewisseld met graslanden. Een deel van de oevers is ecologisch aangelegd. In een gedeelte van De Hulk ligt de nadruk op natuurbouw waar een gevarieerde planten- en dierenrijkdom te zien is. Hier grazen runderen en schapen op de weilanden.In De Hulk kunt u wandelen, fietsen, vissen en varen. Voor de kinderen zijn er speelweiden. Vanuit het IJsselmeer kunt u met uw kano overstappen naar het binnenvaarwater in De Hulk. De kano-overstapplaats bevindt zich bij het gemaal onder aan de dijk. Ook kunt u via de mooie vaarroute Westerkogge varen of in de winter, als de gelegenheid zich voordoet, schaatsen naar polder de Westerkogge. In deze polder verbindt het water de dijkdorpen met elkaar. U kunt daar vanaf het water genieten van het mooie waterrijke landschap en de fraaie stolpboerderijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *