Markermeer

Plaatsen > Markermeer

Het Markermeer is een deel van de voormalige Zuiderzee, gelegen tussen Noord-Holland, Flevoland en het Noordelijk IJsselmeer. Van deze laatste is het gescheiden door de dijk Lelystad, Enkhuizen.

Het markermeer is 700 km2 groot en 2 tot 4 meter diep.

De naam van het Markermeer is afgeleid van het schiereiland Marken, in het zuidwesten van het meer.

Oorspronkelijk was het de bedoeling het Markermeer droog te leggen, zoals de andere IJsselmeerpolders. Deze drooglegging is inmiddels achterhaald, er was geen draagvlak voor. Oorspronkelijk maakte het Markermeer onderdeel uit van de Zuiderzee. Toen de Afsluitdijk in 1932 werd aangelegd, ontstond het IJsselmeer. Daarna werden de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland aangelegd. Als laatste was de ‘Markerwaard’ aan de beurt, maar dit plan is nooit uitgevoerd. Na de bouw van de ‘Markerwaarddijk’ in 1967 werd Lelystad via de N302 met Enkhuizen verbonden. Door deze weg is het Markermeer van het IJsselmeer gescheiden.

Natuurmonumenten gaat eilandjes en wadden aanleggen in het Markermeer, aan weerszijden van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij van 15 miljoen euro in februari 2012 kan nu begonnen worden aan het project. Het plan bestaat uit de aanleg van eilandjes en wadden waardoor een afwisselend landschap ontstaat met zandplaten, wilgenbossen, moeras en stukken open water. De Marker Wadden moet een veilige haven worden voor verschillende planten en dieren die nu nog weinig in ons land voorkomen. Het gebied wordt geschikt gemaakt voor vogels zoals de krooneend, de zwarte ooievaar, de zeearend en de visarend. Natuurmonumenten hoopt ook dat de bever en de otter er zullen terugkeren.

Het Markermeer is zeer geschikt voor de watersport. Rond het Markermeer vindt u verschillende havens:

 • 6 havens in Amsterdam
 • Uitdam
 • Durgerdam
 • Marken
 • 5 havens in Monnickendam
 • 2 in Volendam: De gemeentehaven en Marina Volendam.
 • 2 in Edam
 • 3 in Hoorn
 • Broekerhaven
 • Block van Kuffeler
 • Muiderzand
 • Muiden

Op het Markermeer dient u marifoonkanaal 1 uit te luisteren. De Houtribsluizen bij Lelystad luisteren uit op marifoonkanaal 20 en de Krabbergatsluizen bij Enkhuizen op marifoonkanaal 22. De Oranjesluizen bij Amsterdam tenslotte op marifoonkanaal 18.

Bron: Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *