IJsselmeer

Plaatsen > IJsselmeer

De Zuiderzee, de voorloper van het huidige IJsselmeer, ontstaat uit de eerste Allerheiligen vloed uit 1170.

Het IJsselmeer is het meer dat ontstond door afdamming van de Zuiderzee met de Afsluitdijk (gereed in 1932 ). Soms worden ook het Markermeer en de randmeren tot het IJsselmeer gerekend.

Het IJsselmeer is het grootste meer van Nederland . Het heeft een oppervlakte van 1.100 km 2 . Het diepste punt de val van Urk bevindt zich bij Urk (5,5 meter beneden NAP). Het meer wordt gevoed door:

 • de Rijn
 • via de Utrechtse Vecht (via het IJmeer en het Markermeer )
 • via de IJssel (via het Ketelmeer ))
 • de Overijsselse Vecht (via het Zwarte Water het Zwarte Meer en het Ketelmeer)
 • de Eem (via het Eemmeer het Gooimeer het IJmeer en het Markermeer)
 • de Hierdense Beek (via het Veluwemeer Drontermeer en het Ketelmeer)
 • de Amstel (via het IJ IJmeer en Markermeer).

Het water wordt naar de Waddenzee geloosd door twee spuicomplexen één bij Den Oever (Noord-Holland) en één bij Kornwerderzand. Dat spuien gebeurt bij eb dan staat het water in de Waddenzee lager dan in het IJsselmeer.

Een andere functie is om de omliggende gebieden te voorzien van zoet water; zo wordt bij Lemmer water ingelaten om Friesland en Groningen te voorzien van zoet water. Ook wordt water gebruikt voor de drinkwatervoorziening zoals bij Andijk.

Geografie
Het IJsselmeer wordt begrensd door de Afsluitdijk de Friese kust tussen grofweg Makkum en Lemmer de westelijke dijk van de Noordoostpolder de Ketelbrug de noordwestelijke dijk van Oostelijk Flevoland de Houtribsluizen de dijk Lelystad-Enkhuizen en de Noordhollandse kust van Enkhuizen naar Den Oever aan de Afsluitdijk. Vanwege inpoldering maakt het vroegere Flevomeer geen deel uit van het IJsselmeer.

Steden en dorpen aan het IJsselmeer
(met de klok mee vanaf de Afsluitdijk)

 • Makkum
 • Piaam
 • Gaast
 • Hindeloopen
 • Stavoren
 • Mirns
 • Lemmer
 • Urk
 • Lelystad
 • Enkhuizen
 • Andijk
 • Wervershoof
 • Onderdijk
 • Medemblik
 • Den Oever

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *