Kornwerderzand 

Plaatsen > Kornwerderzand

Kornwerderzand ligt in de gemeente Wûnseradiel in de provincie Friesland.

Bij Kornwerderzand begint de Afsluitdijk, die in 1932 de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer. 

In 1921 werd besloten tot de bouw van de afsluitdijk,
De bouw was lang tegengehouden door het Departement van Oorlog. Een eventuele vijand uit het oosten zou namelijk zo via de nieuwe afsluitdijk de vesting Holland binnen kunnen trekken. Daarom werd er besloten om op Kornwerderzand en Den Oever een systeem van moderne verdedigingswerken te bouwen.
Die stelling Kornwerderzand moest door de bouwer van de afsluitdijk worden gefinancierd, het Ministerie van Rijkswaterstaat.
De kazematten van Kornwerderzand zijn aangelegd in de periode 1932 – 1936 en was destijds de modernste verdedigingslinie van ons land. De stelling bestaat uit zeventien kazematten in twee linies. In de meidagen van 1940 is de stelling zwaar onder vuur genomen door de vijand maar de stelling heeft tot aan de capitulatie stand gehouden.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is hier zwaar gevochten. In de bunkers geeft het Kazemattenmuseum een beeld van die bewogen meidagen van het jaar 1940.

In het dorpswapen komen de belangrijkste aspecten van dit dorp naar voren: In goud een zwarte dwarsbalk, van boven vergezeld van twee afgerukte koppen van kok- of kapmeeuw in zomertooi, en van onderen vergezeld van een zwarte, rood brandende granaat.

Het schild is gedeeld en gekleurd volgens de vlag. De dwarsbalk symboliseert de Afsluitdijk; het gele veld de zandplaat, waarop het dorp is verrezen. De eerste bewoners van de zandbanken waren de meeuwen en ook nu nog bevolken deze vogels in grote getale (het) Kornwerderzand. De brandende granaat herinnert aan de hevige strijd, die hier in de meidagen van 1940 en in het voorjaar van 1945 gevoerd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *