Biesbosch

Plaatsen > Biesbosch

De Biesbosch is een uniek zoetwatergetijdengebied. Daar zijn er maar een paar van in de wereld. Dankzij eb en vloed, de rivieren en de mens is het landschap geworden zoals het nu is. Staatsbosbeheer beheert dit bijzondere natuurgebied.

Zompige wilgenbossen, wuivende rietkragen en kronkelige kreken. Vochtige poldertjes met bijzondere wilde bloemen en dieren. Oneindig veel biotopen in een gebied met een rijke cultuurhistorie. Dat is de Biesbosch.

Het gebied, ruim 7800 hectare, strekt zich uit over Zuid-Holland en Brabant. Het bestaat uit drie delen: de Dordtse, Sliedrechtse en Brabantse Biesbosch. In de Tweede Wereldoorlog doken hier talloze mensen onder. Het was een prima onderduikadres, want de Duitsers waagden zich niet in het onherbergzame gebied met eb en vloed. Tegenwoordig staat de Biesbosch bekend om zijn bijzondere flora en fauna en biedt vele mogelijkheden voor recreatie.

Het krekenstelsel van de Brabantse Biesbosch is na 1421 ontstaan, toen de Sint-Elisabethsvloed in de nacht van 11 op 12 november de Zuid-Hollandse Waard, een groot poldergebied rondom Dordrecht, overspoelde. In de Middeleeuwen was de Groote of Zuidhollandsche Waard een welvarende streek met veel water en boerendorpjes langs de rivierdijken en ontginningspaden in de polder. Landbouw, fruitteelt en turf- en zoutwinning waren de voornaamste middelen van bestaan. Een deel van dit land moest definitief aan het water worden prijsgegeven, zestien dorpen verdwenen van de kaart. Dankzij het water uit Maas en Waal werd het een zoetwaterdeltagebied.

Na de Sint-Elisabethsvloed bleef een binnenzee van 30.000 hectare over. Uit zand en rivierslib ontstonden zandplaten.  Hierdoor ontstonden er groeimogelijkheden voor planten. Als eerste groeiden er biezen. Hier komt de naam ‘biesbosch’ (bos van biezen) vandaan. Later ontstonden er rietvelden en nog later werden er grienden, akkers van wilgen, aangeplant. Vanaf het midden van de 19e eeuw is een groot deel van de Biesbosch vanuit Werkendam ingepolderd.
Er ontstond een groot natuurgebied met kreken, meertjes en zandplaten.

Natuurontwikkelingsproject de Noordwaard
In 2008 werden Maas en Rijn met elkaar verbonden en ontstond er een nieuw getijdengebied in de Biesbosch: het zoetwatergetijdengebied de Noordwaard.
Er zijn landbouwgronden en -bedrijven aangekocht, grote geulen en dijkopeningen gegraven, bruggen aangelegd en wegen aangepast. De Noordwaard is een natuurgebied geworden dat ruimte biedt aan bijzondere flora en fauna en omwonenden veiligheid biedt in tijden van hoog water. Door het water van de Merwede meer ruimte te geven kunnen hoogwaterstanden in de toekomst beter worden opgevangen en daarmee is de veiligheid van het achterliggende land beter gewaarborgd.

De Biesbosch is vooral geliefd bij sportieve recreanten om kanotochten te ondernemen, maar grote delen zijn ook goed te bewandelen en wandeltochten zijn vaak te combineren met boottochtjes. In Dordrecht en Drimmelen zijn bezoekerscentra. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *