Biggekerke

Biggekerke is een oud dorp, dat op de kreekrug ligt die van Vlissingen evenwijdig aan de duinen naar het noordwesten loopt. In een oorkonde uit de dertiende eeuw wordt de plaats Bigghenkerka reeds genoemd.

Oorspronkelijk kreeg het dorp de naam Bigghenkerka later Bighenkercke, in de volksmond Békarke genoemd. De plaatsnaam kan een heilige oorsprong hebben, maar ook een wereldlijke. In het eerste geval de heilige Begga zijn vernoemd. Zij was een zuster van Gertrudis van Nijvel, die in de middeleeuwen als Sint Geertrui in Zeeland werd vereerd. Ook kan het zijn de kerk gesticht werd door een zekere Biggo of Bigge, een verkorte vorm van de oude Germaanse persoonsnaam Bigwald of Bighart.

Het dorp Biggekerke was ooit een zelfstandige gemeente. Vanaf 1980 werd Biggekerke onderdeel van de gemeente Valkenisse en nu valt het dorp onder de gemeente Veere.

De landbouw was eeuwenlang het belangrijkste middel van bestaan. Nu vormen toerisme en recreatie een belangrijke bron van inkomsten.

Biggekerke is een exemplarisch typisch Walchers kerkringdorp. De Kerk met lage huizen te midden van een rij bomen en even buiten het dorp een molen. Op het dorpsplein een oude hoefsmid, de Laatgotische dorpskerk, met standbeeld van een Walcherse boerin.

Als toeristisch badplaatsje doet Biggekerke het goed, want van de kustrecreatie pikt ze ook een graantje mee. Hier vindt u de hoogste duinen van Nederland en het enige strand dat gunstig op de zon, op het zuiden ligt.

Solexrace BiggekerkeSolexrace Biggekerke
In Biggelerke wordt door het Solexcomité Biggekerke jaarlijks een solexrace in Biggekerke georganiseerd. In 1999 was de eerste solexrace georganiseerd. Dit bleek een schot in de roos. De daaropvolgende jaren groeide dit evenement naar ongekende grootte. Naast spectaculaire manches voor specials, de snelle deelnemers welke zo’n 60 km per uur halen, worden ludieke manches verreden. Hierin rijden traditiegetrouw de meest originele creaties mee, wat dit evenement tot een heus carnaval op de solex maakt.
Na tientallen deelnemers bij de eerste edities werd in 2004 voor het eerst het deelnemersaantal van 100 deelnemers gepasseerd. Tijdens de editie van 2007 was er een record aantal van 139 deelnemers. Daarnaast staan ook elk jaar de toeschouwers rijendik langs het parcours. Biggekerke en Solex worden sinds 1999 in één adem genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *