Boer

Plaatsen > Boer

Boer ligt in de gemeente Franekeradeel in de provincie Friesland.

Boer is een terpdorp gelegen ten noordoosten van Franeker.

De voormalige Hervormde Kerk, oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een gepleisterde eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. De oorspronkelijk waarschijnlijk in de vroege twaalfde eeuw gebouwde kerk werd in de zestiende eeuw verhoogd en uitgebreid met een gotisch koor, steunberen en een toren. In de toren, die later werd beklamd, hangt een klok die werd gegoten door door Willem Wegewaert in 1561.

Aan de zuidkant van het schip werd in 1665 een classicistisch ingangsportaal aangebracht in rode bakstenen. Dit portaal was afkomstig van de nabijgelegen, gesloopte Elgersmastate.

De kerk wordt overspannen door een zeventiende eeuws tongewelf. Tot de inventaris behoren een rijk versierde zeventiende eeuwse preekstoel met doophek en een scheidingswand met deuren en een doodsbaar uit 1731.

Op het verhoogde aangelegen kerkhof bevinden zich voornamelijk negentiende eeuwse graven, waaronder de grafkelder van de familie Stinstra-Banga met het graf van Joannes Stinstra uit 1842.

De voormalige pastorie (Miedweg 2) is een van oorsprong mogelijk zestiende of vroeg zeventiende eeuwse onderkelderde woning, die werd opgetrokken met grote baksteenmoppen. De topgevel is voorzien van kloostervensters en duivengaten. Inwendig bevinden zich balken op gesneden sleutelstukken.

De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken die een restauratie heeft gepland in 2005.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *