Drunen

Plaatsen > Drunen

Drunen ligt centraal in Brabant tussen de steden Tilburg, Waalwijk en Den Bosch. Drunen is een plaats in de gemeente Heusden (Noord-Brabant) met zo’n 20.000 inwoners (anno 2003).

Drunen is vooral bekend omdat hier Het Land van Ooit ligt. 

Samen met het landgoed Plantloon, De Brand en enkele omliggende cultuur- en bosgronden vormen De Loonse en Drunense Duinen sinds 1994 het Nationaal Park in oprichting De Loonse en Drunense Duinen. Di8t parkt trekt jaarlijk grote aantallen toeristen.

Het park heeft een omvang van 3400 hectare. Daarvan is ongeveer 2250 hectare in eigendom en beheer van de Vereniging Natuurmonumenten en ongeveer 400 hecatre van het Brabants Landschap. Het particulier eigendom omvat 750 hectare en de overige gronden zijn van de gemeenten en het ministerie van Defensie.

Het Landschap
Het landschap van het park is opgebouwd uit oude en jonge dekzanden die hier in de midden- en eindperioden van de IJstijd zijn afgezet. Na verloop van tijd kwam de bodem tot rust en gingen er planten groeien. Na 1200 begon de landbouw zich op grote schaal te onwikkelen in dit gebied. De mens exploiteerde de voedselarme en daardoor kwetsbare gronden te zwaar, waardoor de donkere bodemlaag en het plantendek verdwenen. Na duizenden jaren kwam het oorspronkelijke dekzand weer aan de oppervlakte.

Stuifzand
De Loonse en Drunense Duinen bestaan ongeveer door één derde uit stuifzanden. De rest is begroeid met bossen en struiken. Het stuifzandgebied is het grootste van Europa. Hoewel het zand vroeger een bedreiging vormde voor akkers en dorpen, is een zandverstuiving in Nederland tegenwoordig een zeldzaam natuurverschijnsel. De omstandigheden in zo’n gebied zijn behoorlijk extreem, waardoor er weinig soortenrijkheid is. Wel vinden we op de open stuifzanden pionierplanten, zoals zandzegge, buntgras en pijpestrootje. In de gebieden met een rijkere plantengroei zien we droge en vochtige heidevelden. Hier komen een aantal bijzondere vlindersoorten voor, zoals de heidevlinder en het klein groentje. Tevens is het het belangrijkste broedgebied van de boomleeuwerik in Noord-Brabant.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *