Etersheim

Plaatsen > Etersheim

Etersheim is een dorp in Noord-Holland in de gemeente Zeevang. Het dorp had in 2004 ongeveer 150 inwoners.

De naam Etersheim, zoals de plaats in een oorkonde van 1277 vernoemd wordt, betekent “uiterste woonplaats”. Ettersem kan ook een samenstelling zijn van de Friese naam Etter, die op zijn beurt mogelijk afgeleid is van Edaert of Edelhard. Deze naam is dan samengevoegd met heim = huis. De plaatsnaam is dan zoets als “het huis van Etter”

Het Etersheim van voor 1200 is tegenwoordig bijna verdwenen. Het toen nog grote dorp, dat destijds aan de monding van de Ooster Ee lag, is grotendeels verdwenen door verschillende watersnoden vanuit het nabij gelegen IJsselmeer.

 

In 1632 werd de Etersheimerbraak ingedijkt. Het bouwjaar van de afgeknotte molen die in de polder staat is onbekend maar aangezien het bouwwerk op een tekening uit 1775 voorkomt moet de molen, of althans een voorganger ervan in dat jaar al hebben bestaan. Onlangs is een stichting opgericht met als doel de molen in oude luister te herstellen.

Een bekende Etersheimer was Cornelis Johannes Kieviet, schrijver van onder andere Dik Trom. Hij werkte in de school in het dorp, dat nu niet meer als schoolgebouw gebruikt word. Het schooltje is nu particulier bezit en verkeert volgens de gemeente in zeer slechte staat. De gemeente Zeevang heeft in 2008 aangegeven de school in Etersheim waarin kinderboekenheld Dik Trom werd ‘geboren’ om te willen toveren tot een museum. Het museum moet draaien om Dik Trom en de tijd waarin de boeken zich afspelen.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *