Gasselte

Plaatsen > Gasselte

Gasselte ligt in de gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe. Het esdorp Gasselte ontstond in de vroege Middeleeuwen op het hoogste punt van de Hondsrug en begon als een dochternederzetting van Borger. De kerk wordt voor het eerst genoemd in 1362. De bebouwing heeft te lijden gehad van een grote dorpsbrand in 1830. Het dorp kreeg in 1905 een station aan de spoorlijn Assen-Stadskanaal.

De bodem bestaat grotendeels uit zand. 

Belangrijke akkerbouw zijn rundveehouderij en intensieve veeteelt. Ook wordt er metselzand gewonnen. 

De Hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een driezijdig gesloten, witgeschilderde kerk voorzien van een dakruiter met ingesnoerde spits. Het oudste deel van het muurwerk stamt mogelijk uit de tweede helft van de dertiende eeuw toen de oorspronkelijke gewelven uit romangotische koepelgewelven bestond.

In 1637 en opnieuw in 1647 heeft men de kerk hersteld. Blijkens een gedenksteen volgde in 1787 een ingrijpende verbouwing naar plannen van A. Meursing. Daarbij kwam ook de huidige dakruiter tot stand, ter vervanging van een vrijstaand klokkenhuis uit 1696. In de dakruiter hangt een dor Frerick van Butgen gegoten klok (1603). In 1803 volgde nog een verbouwing en in 1851 werden de buitenmuren gepleisterd. De kerk is in 1957 hersteld en in 1963-’64 gerestaureerd, waarbij de pleisterlaag is vervangen door een witte verflaag.

Het interieur wordt gedekt door een gestukadoord houten tongewelf uit 1851. Tot de inventaris behoren een maniëristische preekstoel (circa 1630), een avondmaalstafel (1680), een houten offerblok met ijzerbeslag (1681), een koperen doopbekken (1696) in een smeedijzeren standaard (circa 1780) en een orgel waarin delen van een door J.C. Scheuer voor de Hervormde kerk te Woudsend gebouwd orgel (1840) zijn verwerkt (aangekocht in 1994). In de vloer ligt een sarcofaagdeksel uit de negende of tiende eeuw, elders staan twee vermoedelijk dertiende eeuwse sarcofaagdeksels en liggen zerken voor Jan Hilbingh (+1709) en de schulte Jan Alingh (+1784).

De pastorie ‘De Weem’ (Lutkenend 2) is een onderkelderd neoclassicistisch middengangshuis, gebouwd in 1844 voor de predikant-landbouwer ds. B. Sanders. In de voortuin staan drie laat-achttiende-eeuwse tuinbeelden (Mercurius, Venus en Apollo), waarschijnlijk afkomstig uit de vechtstreek en door schippers geschonken aan de schulte Albert Alingh.

Winkels Gasselte
Ma winkels ’s middags gesloten
Vr koopavond tot 20u

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *