Godlinze

Plaatsen > Godlinze

Godlinze ligt in de gemeente Delfzijl in de provincie Groningen.

Godlinze is een wiededorp dat ontstond in de vroege Middeleeuwen. Centraal op de wierde staat de omgrachte kerk.

De Hervormde kerk van Godlinze was oorspronkelijk gewijd aan Sint Pancratius. Deze eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor heeft een aangebouwde toren, bestaande uit vier geledingen en met zadeldak.

Het onderste deel van de toren werd gebouwd in de twaalfde eeuw, de andere delen werden gebouwd in 1554.
In de achttiende en negentiende eeuw vonden verschillende veranderingen plaats aan de toren.

Het schip van de kerk werd in de eerste helft van de dertiende eeuw gebouwd, het koorgedeelte kwam in de tweede helft van die eeuw tot stand.

Tijdens een ingrijpende restauratie in de jaren 1984-’87 werd de bepleistering verwijderd die het aangezicht van de kerk vanaf 1865 had bepaald.

Binnenin de kerk bevinden zich enkele meloenvormige koepelgewelven die zijn versierd met schilderingen uit de dertiende tot zestiende eeuw.

Verschillende romano-gotische baksteenimitaties zijn binnenin de kerk te zien, net als enkele laat-gotische en renaissancemotieven. In het koor staat een sacramentshuisje uit de eerste helft van de vijftiende eeuw.

Tot de kerkinventaris behoren een herenbank uit de zeventiende eeuw en een preekstoel van een eeuw later. Verschillende grafzerken zijn te vinden uit de periode vanaf de zestiende eeuw.

Het orgel van de kerk werd in 1704 gebouwd door Arp Schnitger en werd in 1783 gewijzigd door A.A. Hinsz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *