Delfzijl

Plaatsen > Delfzijl

Gemeente Delfszijl ligt in de provincie Groningen en heeft 28.418 inwoners. De gemeente bestaat uit de woonkernen: Bierum, Biessum, Borgsweer, Delfzijl, Farmsum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Meedhuizen, Spijk, Termunten, Termunterzijl, Uitwierde, Wagenborgen en tot slot Woldendorp.

Dorp Delfzijl
Rond 1400 was er al sprake van enige havenactiviteiten. De sluizen hadden ook een belangrijke strategische functie. Aan het einde van de 16e eeuw werd er een verdedigingswerk aangelegd met zes bolwerken op de wallen en voorzien van een brede gracht. Vooral als door oorlogsdreiging de Hollandse en Zeeuwse havens niet veilig waren, werd Delfzijl belangrijk. 

In de Franse tijd werd Delfzijl opnieuw versterkt. Het werd uiteindelijk de laatste plaats in Nederland, die door de Fransen werd ontruimd. In de loop van de 19e eeuw kwam Delfzijl tot bloei door de zeevaart. Dat kwam ook tot uiting in de oprichting van de zeevaartschool Abel Tasman in 1856 en de instelling van een Rijksdienst voor het loodswezen in 1858. Aangezien de schepen steeds groter werden, werd in 1870-1876 het Eemskanaal gegraven. Langs het kanaal kwamen scheepswerven en aanverwante bedrijven. 

Ook de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl in 1884 opende nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van handel en industrie. De vesting was inmiddels ontmanteld (1875), waardoor uitbreiding van de bebouwing mogelijk werd. Delfzijl ontwikkelde zich in de periode tot de Tweede Wereldoorlog tot een belangrijke internationale handelshaven van o.a. hout, steenkool en chilisalpeter. In de laatste maanden van de oorlog werden de havenplaats en omliggende dorpen zwaar geteisterd door oorlogsgeweld. De binnenstad van Delfzijl werd deels verwoest. 

De aanblik van Delfzijl is vooral sinds de jaren vijftig enorm veranderd. Er kwamen gigantische fabriekscomplexen van soda tot petrochemie, van aluminiumsmelterijen tot andere industriële activiteiten als houtverwerking, machinebouw en nog steeds scheepsbouw. 

Vooral de zoutwinning bij Winschoten en de vondst van aardgas bij Slochteren stimuleerden deze ontwikkeling. De ‘Europoort van het Noorden’ is nu de derde haven van Nederland. Het aantal inwoners en de daarbijbehorende nieuwbouw groeide zo enorm, dat een paar omliggende dorpen zoals Heveskes, Farmsum, Biessum, Uitwierde en Weiwerd door Delfzijl werden geannexeerd.

Grensgeschil met Duitsland
Nederland vindt dat ten noorden van de Waddeneilanden een officiële grens met Duitsland moet worden vastgesteld. Over de grens tussen Groningen en Duitsland bestaat al eeuwen onenigheid. De grens door de Dollard is niet betwist (een rechte lijn noordwaarts), maar Duitse en Nederlandse kaarten geven in de Eems, tussen Delfzijl en Emden, verschillende grenslijnen aan. Volgens Nederland loopt de grens langs de Duitse kust midden door de vaargeul van de Eems. Volgens Duitsland loopt de grens juist vlak langs de Nederlandse kust.
Het beheer over dit omstreden gebied is sinds 1960 geregeld in het Eems-Dollard verdrag. Het gaat onder meer om nautische zaken als vaargeuluitdieping en vaarwegmarkering. Sinds 1996 is voorts een gezamenlijk Milieuprotocol van kracht, dat de natuurstatus van het gebied regelt. Volgens Arjen Bosch, die voor Rijkswaterstaat de Nederlandse beheersbelangen behartigt, gebeurt dat beheer ‘im Geiste guter Nachbarschaft’. Sinds de uitbreiding van de territoriale wateren van 3 naar 12 mijl, in 1985, is echter het gebied groter geworden waarin de grens niet is vastgelegd. Den Haag wil daar geen ‘gezamenlijk beheersgebied’ (zoals in de Eems) voor instellen, omdat dit tot nieuwe bureaucratische structuren zou leiden.

Uitgangspunt voor de grens ten noorden van Rottum en Borkum zou het Zeerechtverdrag zijn van de Verenigde Naties. Dat geeft als richtlijn dat de grens op gelijke afstand van de kust van buurlanden moet liggen. Door de dynamiek van aanslibbing en afkalving ligt de kustlijn van de Waddeneilanden echter niet eenduidig vast.

Vakantiehuizen en vakantie appartementen in Delfzijl en omgeving.
In Delfzijl en omgeving is tot in de kleinste plaats voor uw vakantie onderdak bij particulieren of in hotels te vinden. Overal in Delfzijl en omgeving worden vakantiewoningen, hotels en appartementen aangeboden.

Door te klikken in het menu bovenaan de pagina op “Camping”, “Hotels” of “Vakantiehuizen” krijgt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u eventueel rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *