Bierum

Plaatsen > Bierum

De Nederlands Hervormde kerk te Bierum ligt vrij op een ruim kerkhof, dat deel uitmaakt van de wierden waarop het dorp is gelegen. De kerk werd gewijd aan St. Sebastiaan.

Het grondplan van de kerk is eenbeukig met een driezijdige koorsluiting. Het schip bestaat uit drie traveeën, aan de zuidzijde gescheiden door lisenen, met in elk een hooggeplaatst rondboogvenster omgeven door rondstaafprofielen. Bovenin worden de muren afgesloten door een rondboogfries, dat met enige verlaging zich ook uitstrekt over de zijvleugels van de toren.

De ingangen aan noord- en zuidzijde in de westtravee zijn dichtgezet. 
In de oostelijke schiptravee bevindt zich een laaggeplaatst venster dat vroeger mogelijk zicht gaf op een zijaltaar.

De toren is het oudste deel van de kerk. Deze  dateert uit het begin van de 13e eeuw. Het schip is van iets jongere datum en stamt uit het tweede kwart van de 13e eeuw. De 13e eeuwse toren met zadeldak wordt aangeduid als een gereduceerd westwerk. Het vormt het enige exemplaar in de provincie Groningen, dat volledig is. De toren van Bierum is een bijzondere verschijning door de zware steunbeer aan de westzijde waar ze als het ware tegen aanleunt. Dit moet verdere westwaartse verzakking tegengaan. Het lagergeplaatste en westwaarts aflopende rondboogfries van het torendeel vertoont tekenen in die richting. Het is niet precies bekend van wanneer de steunbeer dateert. Ergens tussen de 17e en de 19e eeuw is het vermoeden1. De kerk te Kantens heeft ook zo’n steunbeer.

Koor en koorsluiting kwamen in de tweede helft van de 14e eeuw tot stand, ter vervanging en uitbreiding van het oorspronkelijke koor. Het oorspronkelijke 13e eeuwse koor werd in het begin van de 14e eeuw uitgebreid tot een vijfzijdige koortravee. Het gotische koor heeft smalle lancetvormige vensters in gevels tussen tweemaal versneden steunberen.

De kerk werd na oorlogsschade gerestaureerd in de periode 1945-1950.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *