Slochteren

Plaatsen > Slochteren

Slochteren (c) 2016 Martin Lamboo

Slochteren (c) 2016 Martin Lamboo

Slochteren is een gemeente in de provincie Groningen. De naam Slochteren is ontstaan doordat Slochteren in het laagst gelegen deel van de provincie ligt, de naam zegt het al Slochtra=laaggelegen land.

Tot de Gemeente Slochteren behoren de woonkernen

 • Froombosch,
 • Hellum,
 • Kolham,
 • Lageland,
 • Schildwolde,
 • Siddeburen,
 • Slochteren,
 • Steendam,
 • Woudbloem,
 • Harkstede,
 • Luddeweer,
 • Overschild en
 • Tjuchem.

Het bestuur van de Gemeente Slochteren is gevestigd in Slochteren.

Toren Slochteren (c) 2016 Martin Lamboo

Toren Slochteren (c) 2016 Martin Lamboo

Slochteren werd in 1960 bekend door de vondst van een zeer groot aardgasveld op 3000 m diepte. In aug. 1959 werd voor het eerst aardgas bij Slochteren aangetoond. Na verdere boringen in 1960 bij Delfzijl en Slochteren begon men te vermoeden dat er hier een grote vondst was gedaan. Dit vermoeden bleek in de daaropvolgende jaren juist te zijn: na uitvoerige onderzoekingen (boringen en seismische proeven) kon men in 1967 de omvang van het Groningen-veld bepalen op meer dan 1900 miljard m3 winbaar gas. Op het Panhandle-Hugotonveld in Texas na was nog nooit zo’n groot gasveld ontdekt, en laatstgenoemd voorkomen was inmiddels al voor bijna de helft leeggewonnen. Nadien zijn in de Sovjet-Unie nog enkele gasvelden met vergelijkbare of grotere inhoud aangetroffen. De talrijke bovengrondse gaslokaties rond Slochteren zijn de bewijzen van dit grote gasveld, welke zich onzichtbaar onder de oppervlakte bevinden.

Slochteren staat bekend als “Het groene hart” van de provincie Groningen. Landerijen en weidegebieden worden afgewisseld door mooie natuurgebieden, kleine waterlopen, meren en bospercelen. Het Schildmeer, de Borgmeren en de Baggerputten zijn geschikt voor vissers en watersporters. Het Grunostrand, de KPN-watersportbaan (een centrum voor de topsport) bieden de watersportliefhebbers ruim voldoende mogelijkheden. Het Damstervaarcircuit is aangelegd voor de vaarrecreatie en voert langs lintdorpen (een lintdorp is een langgerekte reeks van bebouwing aan een of beide zijden van een weg, kanaal of een rivier) en door natuurgebieden.

In de provincie Groningen zijn fraaie museale borgen te zien zoals de Fraeylemaborg in Slochteren, gelegen te midden van een landgoed en voorzien van een parkbos, het Overbos. De borg is nu een museum en trouwlocatie. De omgrachte Fraeylemaborg met park (32 ha) is oorspronkelijk 16de-eeuws. De borg werd later verbouwd in 1782 en in de 19de eeuw. De Fraeylemaborg is een van de fraaiste borgen in de provincie Groningen die bewaard zijn gebleven. De huidige borg is het resultaat van uitbreidingen die in de afgelopen eeuwen zijn doorgevoerd. In de borg zijn onder meer een aantal stijlkamers en wisselende kunstexposities te zien. Achter de borg ligt een bospark, dat is ingericht volgens de Engelse-landschapsstijl.

Het Hoogehuis was in de 17de eeuw rechthuis en dorpsherberg.

Kerk Slochteren (c) 2016 Martin Lamboo

Kerk Slochteren (c) 2016 Martin Lamboo

De hervormde kerk heeft een romaans-gotisch dwarspand (13de eeuw) en een vrijstaande zadeldaktoren (ca. 1300). Kerk en toren zijn sinds de brand van 1880 gescheiden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *