Loppersum

Plaatsen > Loppersum

De gemeente Loppersum ligt in de provincie Groningen en heeft 11.047 inwoners. De gemeente bestaat uit de woonkernen: Eekwerd, Eekwerderdraai, Eenum, Fraamklap, Garrelsweer, Garsthuizen, Hoeksmeer, Honderd, Huizinge, Kolhol, Leermens, Loppersum, Lutjerijp, Lutjewijtwerd, Merum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Startenhuizen (ged), Stedum, Stork, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, Wirdumerdraai, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

De gemeente Loppersum is een plattelandsgemeente met een grondgebied van circa 11.000 hectare.

De gemeente ligt vrijwel centraal in de provincie Groningen. Kenmerk van bedrijvigheid in het gebied is in hoofdzaak de agrarische sector. Het aantal agrarische bedrijven is door schaalvergroting inmiddels sterk gereduceerd tot ongeveer 200. Ook heeft de gemeente veel tuinbouwbedrijven gekend. Dat aantal is inmiddels geslonken tot 10.

Het open landschap wordt gekenmerkt door veel agrarische bedrijvigheid en door mogelijkheden tot recreëren. De vele maren en fietsroutes in het gebied zijn uitermate geschikt om op rustige wijze van het natuurschoon te kunnen genieten. 

Het dorp Loppersum 
Het dorp Loppersum ontstond op een wierde in de vroege Middeleeuwen. Een eerste kerk werd al rond het jaar 800 gebouwd.

Bezienswaardigheden

De huidige Hervomde kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Petrus en Sint Paulus en is een grote kruiskerk met een vijfzijdig gesloten koor, zijkappellen en een forse toren van drie geledingen en een zadeldak. Nadat de oorspronkelijke kerk was verwoest tijdens een brand in 1217 werd een eenbeukige Romaanse kerk gebouwd met een recht gesloten koor. Van deze kerk zijn nog enkele muurdelen bewaard gebleven.

In de tweede helft van de dertiende eeuw werd het schip van de kerk verhoogd en werd het bestaande koor vervangen door een dwarsschip met een nieuw koor. Van deze delen van de kerk zijn nu alleen de beide dwarsarmen met meloenvormige koepelgewelven overgebleven. De noordelijke topgevel is in latere tijd verdwenen, terwijl de zuidelijke topgevel aan het einde van de vijftiende eeuw is vernieuwd.

In de tweede helft van de veertiende eeuw is de forse toren bij de kerk gebouwd, die onderaan bijna drie meter dikke muren heeft. In 1610 werd de toren verbouwd.

Het huidige laat-gotische koor werd gebouwd in de periode 1480-’93, net als de recht gesloten zuidelijke zijkapel en de noordelijke driezijdig gesloten zijkapel.

Tussen 1520 en 1530 werd een smalle zuidelijke zijbeuk aan de kerk toegevoegd. In de tweede helft van de zestiende eeuw werd tenslotte het schip verhoogd.

Binnenin de kerk bevinden zich meloenvormige koepelgewelven, netgewelven en kruisribgewelven.

De aan Maria gewijde noordkapel bevat laat vijftiende eeuwse schilderingen over het leven van Maria. Daarnaast zijn verschillende zestiende eeuwse schilderingen in de kerk te zien.

Tot de kerkinventaris behoren een zeventiende eeuwse preekstoel en een achttiende eeuwse herenbank.

De orgeltribune bestaat in zijn huidige vorm sinds 1665, maar bevat onderdelen van een oudere uit 1562.

Het orgel van de kerk werd oorspronkelijk gebouwd in 1562 en werd in 1736 vernieuwd door A.A. Hinsz.

De kerk bezit verschillende grafzerken uit de zestiende en zeventiende eeuw.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *