Monster

Plaatsen > Monster

Het grondgebied van Monster lag ooit aan de monding van de Maas, die bij overstromingen op de veengronden zand en klei achterliet. De grondsoort die daardoor ontstond (zavel) bleek zeer vruchtbaar te zijn. De teeltgronden waren tot de Reformatie in handen van de kloosters, de adel en rijke kooplieden.

De middeleeuwse kloosters werden echter opgeheven en de adel daalde in aanzien. De grond kwam in handen van kooplieden en pachters. In de Gouden Eeuw was de toestand in het Westland niet rooskleurig. Gezocht werd naar een manier om een betere opbrengst van de grond te krijgen. 

De oplossing werd gevonden in de tuinbouw. Monster werd intensief bebouwd en telt tegenwoordig circa 13.900 inwoners.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *