Overstromingen

Thema’s > Overstromingen

Door de eeuwen heen kreeg Nederland veelvudig te maken met overstromingen. Deze r4ampen en bijna rampen maakten van Nederland wat het nu is: Een land verbonden met dijken en bestaand uit veel poders. Enkele van de overstrmoningen die een grote beeldbepalende invloed hadden staan op deze pagina van VakantielandNederland.nl genoemd.

1170
Tijdens de eerste Allerheiligen vloed breken de duinen tussen Texel en Noord-Holland door en de Waddenzee en de Zuiderzee ontstaan.

1404 en 1421
In 1404 en opnieuw bij de Sint Elisabethsvloed op 18 en 19 november 1421 overstroomde grote delen van Vlaanderen en Zeeland. Hierbij ontstond het Hollands Diep.

1570
In 1570 verdwijnt, door de tweede Allerheiligenvloed, het Waddeneiland Bosch grotendeels van de kaart.

1717
Tijdens de kerstvloed van 1717 verdwijnt het laatste restant van het Waddeneiland Bosch.

1916
In 1916 barst de Zuiderzee tijdens een storm uit haar voegen. Dit was de aanleiding om de Zuiderzee af te sluiten met de afsluitdijk en tot IJsselmeer om te bouwen.

1953
Tijdens de Ramp van 1 februari 1953 overstromen grote delen van Zeeland en ZuidHolland. Tijdens deze watersnoodramp verdrinken 1835 mensen en de materiële schade bedraagt meer dan 7 miljard Euro. Dit was de aanleiding van het Deltaplan.

Recenter zijn de middelbare stormvloeden op 3 januari 1976 (bij Vlissingen +3.94 meter), 27 februari 1990 (+3.84 meter), 28 januari 1994 (+3.87 meter) en 9 november 2007 (+3.67 meter). Op 17 februari 1962 beleefde Delfzijl een middelbare stormvloed met in Noord-Duitsland uitgebreide overstromingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *