Oude Pekela. 

Plaatsen > Oude Pekela

Oude Pekela is één van de woonkernen van de gemeente Pekela. Oude Pekela is tevens hoofdplaats van de gemeente Pekela, prov. Groningen, aan beide zijden van het (geheel gereconstrueerde) Pekelder Hoofddiep. 

Oude Pekela heeft een regionale functie en kent een  industrieel centrum met verwerking van akkerbouwproducten, steenfabriek en, van oudsher, papier- en kartonnage-industrie. Oude Pekela wordt gekenmerkt door de lintbebouwing langs bijde zijden van het geheel gereconstrueerde Pekelder Hoofddiep. Dit diep is de levensader van het dorp en is een onderdeel van een doorgaande route voor de vaarrecreatie. De voetpaden langs het diep herinneren aan de vroegere jaagpaden en nodigen uit tot een wandeling. U krijgt dan een beeld van het rijke verleden van Oude Pekela, dat door beelden en maquettes zichtbaar is gemaakt. De kerken uit 1686 en 1895 en de molen “Onrust” zijn voor het publiek geopend.

Oude Pekela hoort bij de Veenkoloniën. De Veenkoloniën waren vroeger een aantal nederzettingen in een gebied waar veen gewonnen werd. Deze nederzettingen waren onderling verbonden via kanalen en wegen.

Deze kanalen dienden o.a. voor het vervoeren van het veen en de afwatering van het gebied. Langs deze kanalen vond lintbebouwing plaats, een langgerekte reeks van gebouwen aan 1 of beide zijden van een weg of kanaal. De ontginning van het veengebied, oftewel het geschikt maken voor bebouwing en winstgevend maken van deze omgeving heeft het typische lintbebouwings-landschap geschapen. 

Bezienswaardig zijn de Hervormde zaalkerk uit 1683–1686 (verbouwd 1783); de toren werd in 1804 herbouwd. De katholieke kerk is in neogotische stijl gebouwd (1896). 

St. Wllibrorduskerk:
Dit gebouw is gebouwd in 1895 door H. Molenaar. De toren van de kerk is 60 meter hoog.
Adres: Feiko Clockstraat 228 te Oude Pekela.

Hervormde kerk:
Deze kerk is gebouwd tussen 1683 en 1686 als een zaalkerk. De toren is uit 1804.
Bezichtiging: Hendrik Westerstraat 105
9665 AR Oude Pekela.

Molen Onrust:
Dit is een korenmolen en een pelmolen. Adres: Raadhuislaan.
Bezichtiging: mw. S. Bezema-Tel
Feiko Clockstraat 162
9665 BJ Oude Pekela.

Watertoren:
De toren is in het jaar 1938 gebouwd en is maar liefst 48 meter.
Adres: Winschoterweg 12 te Oude Pekela.

Pekelderbos; 
Het Pekelderbos is een prachtig 50 hectare groot natuurgebied met veel variatie. Er is bos, er is water waar gevist kan worden, er kan worden gewandeld, gefietst en gesurfd. Voor de zonaanbidders is er een zandstrand.

Emergobos.
Mooi groot bos van 40 ha.

De zelfstandige gemeente Oude Pekela werd in het kader van de gemeentelijke herindelingen op 1 jan. 1990 opgeheven; haar grondgebied werd destijds verdeeld over de gemeenten Pekela, Bellingwedde en Scheemda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *