Ouderkerk

Plaatsen > Ouderkerk

Ouderkerk is een gemeente in de provincie Zuid-Holland met een oppervlakte van 28,57 km2, met 8280 inwoners. 

De gemeente ligt in de Krimpenerwaard, aan de Hollandse IJssel, en omvat de woonkernen Gouderak, Lage Weg en Ouderkerk aan den IJssel Het gemeentebestuur zetelt te Ouderkerk aan den IJssel.

De gemeente is grotendeels agrarisch; de landbouw omvat vooral melkveehouderij (kaas). De industrie produceert o.m. gereedschappen en houtwaren; voorts bouwnijverheid, scheepswerven en productie van touw en netten. Belangrijk is daarnaast de binnenscheepvaart (handels- en transportondernemingen). 

Natuurgebied Blokboezemlanden, bestaande uit voormalige polderboezems, die ca. 1880 door bemaling hun functie verloren.

De gemeente ontstond op 1 jan. 1985 door samenvoeging van delen van de destijds in het kader van de gemeentelijke herindelingen opgeheven gemeenten Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *