Sassenheim

Plaatsen > Sassenheim

Sassenheim ligt in de gemeente Teylingen in de provincie Zuid-Holland.

De kuststrook waaraan Sassenheim ligt, behoort tot de oudst bewoonde delen van Holland. Het dorp Sassenheim is gesticht op één van de langgestrekte zandruggen, een zogenaamde strandwal.

Hoewel die zandruggen vrijwel geheel zijn afgegraven voor de steenfabricage en de bloembollenteelt, is aan de ligging van de oude dorpskerk nog duidelijk te zien dat deze op een hoog niveau gebouwd is. Van de loop van die zandrug is ook handig gebruik gemaakt bij de aanleg van de Heerweg die liep (en nog loopt) van Leiden naar Haarlem.

Het dorp Sassenheim is zeer oud. Voor zover bekend, wordt het dorp voor het eerst genoemd in een opsomming van bezittingen van de kerk van Sint Maarten te Utrecht uit de 9e eeuw. Daarin heet het dorp Sagne. Later is sprake van het dorp Saxnem. In een 13e eeuwse rijmkroniek wordt het dorp Zassenem genoemd.

In 1514 werden bij een belastingenquête niet meer dan 32 woningen geteld. In 1622 was het inwonertal nog maar 392. Na het eind van de 18e eeuw nam het inwonertal duidelijk toe. Naast de veeteelt en de landbouw werd de teelt van groenten, kruiden en fruit een belangrijke bron van bestaan.

In de 17e en 18e eeuw bouwden rijke kooplieden langs de Heerweg, de huidige Hoofdstraat, hun prachtige zomerverblijven. Op een enkele na zijn deze allemaal verdwenen.

In die tijd kwamen de zeepziederijen in Leiden en ontstond het beroep van asophaler in Sassenheim. Hiervan afgeleid heten de ‘Sassemers’ nog altijd ‘aspotters’ of ‘asbakken’.

Bronnen: Website gemeente teylingen
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *