Schipluiden

Plaatsen > Schipluiden

De gemeente Schipluiden is een samenvoeging van een aantal zogeheten ambachtsheerlijkheden. Ze hadden een eigen bestuur, eigen rechtspraak, eigen belastingregels en een heel eigen cultuur. Deze heerlijkheden behoorden toe aan de graaf of aan een ambachtsheer.

In een oorkonde van Graaf Dirk de Vijfde uit 1083 komt de naam “Schipleda” voor het eerst voor. Waarschijnlijk werd hiermee de vloedkreek Sciplede bedoeld. In 1450 schrijft Phillips van Bourgondië brieven aan de stad Delft, waarin “Schipluyden” vermeld is. 

Rond 1560 telt Schipluiden circa 40 huizen. In de 18e eeuw groeide het dorp verder uit. De meeste inwoners leefden van de landbouw. In de 19e eeuw werd ook de scheepvaart een belangrijk middel van bestaan. Schippers vervoerden grote hoeveelheden tuingrond, mest, aardappelen en veevoer. 

Een aantal herbergen in Schipluiden werden belangrijke pleisterplaatsen voor schippers en handelslieden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *