Smallingerland

Plaatsen > Smallingerland

De gemeente Smallingerland ligt in de provincie Friesland. Inwoneraantal: 53.840; Oppervlakte: 126,14 km²; Wateroppervlakte: 9,52 km².

De gemeente Smallingerland kent de woonkernen:

 • Boornbergum, 
 • De Tike, 
 • De Veenhoop, 
 • De Wilgen, 
 • Drachten, 
 • Drachtstercompagnie, 
 • Goëngahuizen, 
 • Houtigehage, 
 • Kortehemmen, 
 • Nijega, 
 • Opeinde, 
 • Oudega, 
 • Rottevalle, 
 • Smalle Ee

ln het jaar 1664 na Christus wordt over Smallingerland in ‘Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt’ geschreven: ‘Dese Grietenie schynt syn naem te hebben van Smallen-Ee; ghelijck oftmen seyde Smallen Eester-Land’.

De gemeente Smallingerland ontleent haar naam aan Smalle Ee, een gehucht gelegen aan de Smalle Eester Zanding. De naam komt, voor zover bekend, voor het eerst voor in een oorkonde van het jaar 1392 na Christus. In deze oorkonde wordt Hera van Smelne (Smalle Ee) genoemd als grietman, een soort burgemeester, van Smellingheradele. Dit is de enige keer dat het achtervoegsel ‘deel’ werd gebruikt, overal anders werd gesproken van Smallingerland.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *