Drachten

Plaatsen > Drachten

Drachten ligt in de gemeente Smallingerland in de provincie Friesland.

Drachten is een dorp met stedelijk karakter dat ontstond op de kruising van de weg van Heerenveen naar Dokkum en de in 1641 aangelegde Drachtster Compagnonsvaart. Het dorp kreeg in 1743 een kerk ter vervanging van de in dat jaar afgebroken kerken te Zuider-Drachten (gesticht 1148) en Noorder-Drachten (gebouwd in 1541). In de twintigste eeuw groeide Drachten uit tot de tweede plaats van Friesland.

De Hervormde- of Grote kerk is een T-vormig gebouw met houten geveltoren. Boven de ingang is een rijke bekroning aangebracht in rijke Lodewijk XIV-stijl met de wapens van de stichters van de kerk.

Binnenin de kerk is een gesneden preekstoel uit 1743 te zien, een herenbank uit 1744 (C. Kooijstra), een herenbank met kuifstuk uit 1750 en vier achttiende eeuwse grafzerken.

Het orgel werd gebouwd door J.A. Hillebrand in 1820 (uitgebreid in 1986).

De vier gebrandschilderde ramen stammen uit 1743 (gerestaureerd in 1916). Drie ervan werden gemaakt door Jurjen Staak, de vierde door Ype Staak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *