Wymbritseradiel

Plaatsen > 

De gemeente Wymbritseradiel ligt in de provincie Friesland. Inwoneraantal: 16.299; Oppervlakte: 162,72 km²; Wateroppervlakte: 23,64 km².

De gemeente Wymbritseradiel kent de woonkernen:

 • Abbega, 
 • Blauwhuis, 
 • Folsgare, 
 • Gaastmeer, 
 • Gauw, 
 • Goënga, 
 • Greonterp, 
 • Heeg, 
 • Hommerts, 
 • Idzega, 
 • IJlst, 
 • Indijk, 
 • Jutrijp, 
 • Koufurdurrige, 
 • Nijland, 
 • Oosthem, 
 • Oppenhuizen, 
 • Oudega
 • Sandfirden, 
 • Scharnegoutum, 
 • Smallebrugge, 
 • Tirns, 
 • Tjalhuizum, 
 • Uitwellingerga, 
 • Westhem, 
 • Wolsum, 
 • Woudsend
 • Ypecolsga

Gemeente Wymbritseradiel is één van de deelnemers aan het Friese Merenproject. Dit is een project waarin de provincie, Friese gemeenten, waterschappen, Marrekrite, Hiswa, watersportverenigingen en natuurorganisaties samenwerken. Het doel is om de Friese Meren aantrekkelijker te maken voor watersportliefhebbers, recreanten en bewoners van dit gebied. Om dit te bereiken worden o.m. nieuwe vaarroutes aangelegd en bestaande routes verbeterd, meer recreatieve voorzieningen gecreëerd en aquaducten aangelegd. Ook binnen de gemeente Wymbritseradiel wordt op vele plaatsen gewerkt aan de uitvoering van deze plannen. Om knelpunten in het weg- en waterverkeer aan te pakken worden in Woudsend en in de Jeltesloot aquaducten aangelegd. De verwachting is dat deze resp. in 2006 en 2007 in gebruik genomen kunnen worden. Verder worden een aantal watersportkernen in onze gemeente aangepakt. Zo zullen Heeg en Woudsend een nieuwe rondweg krijgen om het verkeer om deze dorpen heen te leiden, en zal worden begonnen met de herinrichting. De baggerwerkzaamheden zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente van start gegaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *