Toeristenbelasting

Thema’s > Toeristenbelasting

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom er toeristenbelasting geheven wordt? Op deze pagina proberen we uit te leggen waarom dat is en wat er door de gemeenten zoal mee gedaan wordt. Voor de gemeenten betekent toerisme, naast een bijdrage aan de economie en arbeidsplaatsen,  ook een extra kostenpost. Om deze extra kosten te kunnen dragen wordt er toeristenbelasting geheven. De geïnde toeristenbelasting komt in de meeste gemeenten volledig aan de toeristen ten goede. Helaas wordt de toeristenbelasting in sommige gevallen niet direct aangewend voor verbetering en versterking van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente, maar verdwijnt het in de algemene middelen.

Toeristenbelasting wordt geheven wanneer personen die hun vaste woonplaats buiten de gemeente hebben, in een andere gemeente verblijven. De belasting wordt ook geheven van mensen die zonder enige toeristische bedoeling, bijvoorbeeld voor zaken, de stad bezoeken. Het doel van het bezoek is dus niet van belang.

In het merendeel van de gemeenten wordt deze belasting geheven via beroepsmatige verschaffers van onderdak, standplaatsen, kampeerplaatsen of ligplaatsen. In het laatste geval spreekt men van watertoeristenbelasting, waarvoor door de gemeente een aparte verordening moet worden vastgesteld. Voor watertoeristenbelasting geldt dat de exploitant van ligplaatsen in dezen belastingplichtig is.

Daarnaast wordt toeristenbelasting soms geheven van instanties die onroerende zaken exploiteren die veel bezoekers van buiten de gemeente aantrekken, zoals pretparken en musea.

De eigenaar moet schriftelijk bij de gemeente melden hoeveel overnachtingen er gedurende het jaar bij zijn of haar onderdak plaatsvinden.

Exploitanten zullen de belasting over het algemeen doorberekenen aan hun bezoekers, in de vorm van een opslag op de overnachtings- of toegangsprijs.

Het tarief is meestal een vast bedrag per persoon per nacht. In sommige gemeenten (zoals Amsterdam) is geen sprake van een vast bedrag dat per overnachting wordt berekend. De heffing bedraagt daar bijvoorbeeld 5% van de overnachtingvergoeding (ontbijt niet meegerekend).

Voor de huurders van vaste stand- of ligplaatsen wordt uitgegaan van vooraf geschatte aantallen dagen dat de stand- of ligplaats wordt gebruikt en van een vooraf geschat aantal personen. Het aantal personen hangt in dat geval af van de grootte van stacaravan of boot. Voor de vaststelling van het aantal dagen wordt meestal uitgegaan van op bepaalde peildata te houden tellingen. Als een exploitant wordt aangeslagen voor een attractie zonder overnachting, geldt een vast bedrag per verkocht toegangsbewijs.

In enkele gemeenten is een convenant tussen de exploitanten en de gemeente over een alternatief voor het heffen van toeristenbelasting. Daarbij wordt, in plaats van het betalen van toeristenbelasting, een bedrag als sector beschikbaar gesteld aan de gemeente. De recreatieondernemers krijgen als tegenprestatie inspraak in de besteding van dit bedrag. Dit initiatief is redelijk uniek in Nederland. Een dergelijke afspraak is voor zover bij ons bekend alleen in de gemeenten Soest en Borsele van kracht, maar het verdient navolging.

De gemeenten gebruiken over het algemeen de toeristenbelasting onder andere voor:

 • het onderhoud van de wegen en fietspaden.
 • het gemeentelijke zwembad.
 • de gemeentelijke musea
 • het toiletgebouw voor de haven.
 • de strandwachten op de bewaakte stranddelen.
 • het opruimen van zwerfvuil.
 • de subsidiëring van de VVV
 • subsidiering van festivals en diverse andere activiteiten met algemeen nut.
 • het meebetalen aan de bouw van toeristische infrastructuur zoals passagiersterminals voor veerdiensten.
 • de aanleg van nieuwe fietspaden.
 • de aanleg van wandel- en fietsroutes
 • etc.

Als u wilt weten hoe de toeristenbelasting in een bepaalde gemeente geregeld is kunt u eens een kijkje nemen op de website van de gemeente. Over het algemeen is het adres: www gevolgd door een punt daarna de naam van de gemeente en vervolgens punt NL.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *