Economie

Munteenheid Euro Koers Euro 1,36US $ Juli 2007 [iii]   Macro-economische totalen Waarde Jaar BBP 505,6 Mrd. € 2005 BBP per capita 30.174 € 2006 Groei BBP 1,5% 2005 Inflatie 1,1% 2006 Nieuw opgerichte bedrijven 7,9% 2005 Bedrijven met verkoop via internet 53% 2002 Bedrijven met meer dan 5% omzet uit verkoop via internet 24% 2002   Beroepsbevolking totaal 7.500.000 2006 Werkzame beroepsbevolking 7.100.000 2006 Arbeidsparticipatie mannen 72% 2005 Arbeidsparticipatie vrouwen 54% 2005 Werkeloosheidspercentage 5,5% 2006 Arbeidsproductiviteit 70.000 € 2005 Parttimers 48% 2005   Beroepsbevolking naar sector 2005 Commerciële dienstverlening 38% Niet-commerciële dienstverlening 34% Nijverheid 21% Landbouw, bosbouw en visserij 3%   Bijdrage sectoren aan BBP 2005 Financiële en zakelijke dienstverlening 24% Handel, horeca en reparatie 13% Industrie 13% Overheid 11% Zorg en overige dienstverlening 11% Bouwnijverheid 5% Delfstoffenwinning 3% Landbouw, bosbouw en visserij 2% Energie- en waterleidingbedrijven 1% Vervoer, opslag en communicatie 6%   Verkeer en vervoer Waarde Jaar Belangrijkste vliegveld Schiphol Aantal passagiers 44.100.000 2005 Hoeveelheid vracht 1.400.000 ton 2005 Belangrijkste zeehaven Rotterdam Hoeveelheid vracht 370.000.000 ton 2005   Lengte wegen per inwoner 0,008 km 2006 Personenauto’s per 1000 inwoners 443 2006 Fietsbezit per 1000 inwoners 814 (81,4%) 2005   Export, import, investeringen Waarde Jaar Exportwaarde – plaats op wereldranglijst 6 2006 [vii] Importwaarde – plaats op wereldranglijst 8 2006 [vii] Exportwaarde 318.100 mln € 2006 naar Duitsland 25% naar België 12% naar Verenigd Koninkrijk 9% naar Frankrijk 8% naar Verenigde Staten 5%   Importwaarde uit dezelfde landen 285.100 mln € 2006 uit Duitsland 19% uit België 11% uit Verenigde Staten 8% uit Verenigd Koninkrijk 6% uit Frankrijk 5%   Nederlandse investeringen in dezelfde landen in mln € 2005 [v] in Verenigd Koninkrijk 96.422 in Verenigde Staten 78.470 in België 46.156 in Duitsland 41.235 in Frankrijk 32.223   Investeringen vanuit deze landen in Nederland in mln € 2005 [vi] uit Verenigde Staten 69.140 uit Verenigd Koninkrijk 57.085 uit Duitsland 44.526 uit België 35.807 uit Frankrijk 26.102

[iii] Bron: De Nederlandsche Bank
[iv] Bron: Nationmaster.com
[v] Bron: De Nederlandsche Bank
[vi] Bron: De Nederlandsche Bank
[vii] Bron: De WTO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *