Boarnsterhim

Plaatsen > Boarnsterhim

Gemeente Boarnsterhim ligt in de provincie Friesland (Fryslân). De gemeente bevat 19.227 inswoners en heeft een oppervlakte van 168,59 km².

De gemeente Boarnsterhim, gelegen in Mid-Fryslân bestaat uit vele dorpen en dorpjes. Praktisch elke plaats bezit meer dan een kerk of kerkje. Daarom zijn er in dit gebied tientallen religieuze monumentale kerkgebouwen te vinden. Hoewel deze kerken eenvoudige gebouwen zijn, de meeste van Romaanse oorsprong, is er toch een grote verscheidenheid aan bezienswaardigheden te vinden. Met name gebrandschilderde ramen met bijbelse voorstellingen of adelijke wapens, veel rouwborden, houtsnijwerk, versieringen, doopvonten en kerkzilver. 

De gemeente kent de woonkernen:

 • Akkrum, 
 • Aldeboarn, 
 • Dearsum, 
 • Eagum, 
 • Friens, 
 • Grou, 
 • Idaerd, 
 • Jirnsum, 
 • Nes, 
 • Poppenwier, 
 • Raerd, 
 • Reduzum, 
 • Sibrandabuorren, 
 • Terherne, 
 • Tersoal, 
 • Warstiens, 
 • Warten, 
 • Wergea

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *